Kurs „USG głowy” przeznaczony jest dla neonatologów, lekarzy specjalizujących się w neonatologii, pediatrów, radiologów, neurologów dziecięcych, anestezjologów i wszystkich innych lekarzy zajmujących się w swojej praktyce małymi dziećmi. Kierowany jest do lekarzy zaczynających swoją przygodę z ultrasonografią jak również tych, którzy już wykonują badania ale pragną poszerzyć swoją wiedzę. W trakcie kursu omówione zostaną podstawy optymalizacji obrazu USG, anatomia prawidłowa mózgowia w standardowych przekrojach. Zostaną także szeroko zaprezentowane stany patologiczne – wady wrodzone mózgowia, wylewy śródczaszkowe, zapalenia i inne. Szczególny nacisk kładziemy na interpretację obrazów w kontekście objawów klinicznych.

Kurs prowadzony jest przez lekarzy praktyków – specjalistów pediatrii i neonatologii z wieloletnim stażem klinicznym i dydaktycznym. Wszystkie tematy ilustrowane są własnymi materiałami – filmami z badań USG przedstawianymi w kontekście obrazu klinicznego i dodatkowych badań diagnostycznych. Szkolenie obejmuje część wykładową (12,5 godzin) i praktyczną (10 godzin). Ćwiczenia realizowane są na oddziale neonatologicznym Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego UMP w Poznaniu

Uczestnicy otrzymują 22 punkty edukacyjne.

PROGRAM KURSU

21.08.2023r. Poniedziałek (on-line)

16:00-18:00 Ultrasonograficzna anatomia prawidłowa mózgowia. Pomiary – dr n. med. Piotr Kruczek
18:00-19:30 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ropnie mózgu, infekcje TORCH – dr n. med. Piotr Kruczek
19:30-20:30 Wodogłowie – lek. Piotr Szymański

22.08.2023r. Wtorek (on-line)

16:00-17:30 Przepływy mózgowe – lek. Piotr Szymański
17:30-18:30 Guzy OUN- dr n. med. Piotr Kruczek
18:30-20:00 Wylewy śródczaszkowe – wcześniaki – lek. Piotr Szymański

23.08.2023r. Środa (on-line)

16:00-17:00 Wylewy śródczaszkowe – donoszone – dr n. med. Piotr Kruczek
17:00-18:00 Zmiany niedotlenieniowo-niedokrwienne. Martwica, zanik, leukomalacja okołokomorowa – lek. Anna Tomaszkiewicz
18:00-20:00 Wady rozwojowe mózgu – dr n. med. Piotr Kruczek

26.08.2023r. Sobota (Oddział neonatologiczny, GPSK Poznań)

13:00-15:30 Ćwiczenia
15:30-16:00 Przerwa
16:00-18:30 Ćwiczenia

27.08.2023r. Niedziela (Oddział neonatologiczny, GPSK Poznań)

11:00-13:30 Ćwiczenia
13:30-14:00 Przerwa
14:00-16:30 Ćwiczenia

Koszt kursu: 3800 zł brutto / 3089,43zł netto (cena nie obejmuje zakwaterowania). O zakwalifikowaniu na kurs decyduje data wpłaty zaliczki w wysokości 2000zł brutto na konto organizatora. Pozostałą kwotę (1800zł brutto) proszę wpłacić po 1 stycznia 2023r. jednak nie później niż do 21 maja 2023r.

Wykładowcy:

  • dr n. med. Piotr Kruczek – kierownik naukowy kursu, specjalista neonatologii i pediatrii
  • lek. Piotr Szymański – specjalista pediatrii i neonatologii
  • lek. Anna Tomaszkiewicz – w trakcie specjalizacji z neonatologii
  • prof. dr hab. Jan Mazela – specjalista pediatrii i neonatologii

Regulamin kursu: KLIK

FORMULARZ REJESTRACYJNY:

Rodzaj kursu:

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Zawód (wymagane)

Specjalizacja (wymagane)

Czy specjalizacja ukończona (wymagane)

Miejsce pracy (wymagane)

Czy był/a Pan/i szczepiony/a przeciwko COVID-19? (wymagane)

Opcja obiadowa (wymagane)Czy potrzebna Faktura VAT (wymagane)

Jeśli tak, proszę podać dane do wystawienia Faktury VAT


Nazwa płatnika/sponsora

Adres płatnika

NIP płatnika(wymagane) Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem kursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Organizator merytoryczny) oraz IN&OUT (Organizator logistyczny) podanych danych w celu przeprowadzenia procesu rejestracyjnego służącego organizacji Kursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celach informowania o przyszłych kursach i konferencjach drogą mailową oraz telefoniczną przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.