ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AKADEMIĘ PROINFANTIS


Konferencja Pediatryczno-Neonatologiczna eProInfantis 2023 Hybrydowo – 13-14 czerwca 2024r. w Gdańsku oraz online

ProInfantis to cykl konferencji naukowo-szkoleniowych skierowanych do pediatrów, neonatologów, położnych i pielęgniarek.

W tym roku chcemy zaprosić Państwa do udziału w 8. edycji Konferencji eProInfantis 2024 w formie HYBRYDOWEJ. Konferencja odbędzie się w dniach 13-14 czerwca 2024 r. w Hotelu Novotel Marina w GDAŃSKU. Otrzymujecie Państwo możliwość wzięcia udziału w naszej konferencji stacjonarnie w Gdańsku lub online.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja znajdują się na dedykowanej stronie internetowej:
https://eproinfantis2024.pl/info

Liczymy, że kolejne wydarzenie z cyklu eProInfantis spotka się z równie pozytywnym odbiorem wśród Państwa.

Z wyrazami szacunku i do zobaczenia w Gdańsku lub online!

w imieniu Komitetu Naukowego
prof. Jan Mazela i dr Iwona Domżalska-Popadiuk
Klinika Neonatologii UMP i Klinika Neonatologii GUM


Ultrasonograficzne Manewry Neonatologiczno-Pediatryczne to spotkanie dla entuzjastów spersonalizowanej opieki nad noworodkiem. Naszym celem jest pokazanie, że POCUS (point of care ultrasound) pozwala opisać dokładnie patofizjologię zaburzeń obserwowanych u naszych pacjentów, a jej poznanie otwiera drogę do wprowadzenia precyzyjnego, zindywidualizowanego leczenia.

Konferencję zaplanowaliśmy na piątek 26 kwietnia 2024r. w Hotelu Airport w Warszawie. Spotkanie odbędzie się w formule hybrydowej, więc otrzymujecie Państwo możliwość przyjazdu do Warszawy oraz uczestnictwa online. W trakcie konferencji usłyszymy wystąpienia wybitnych pediatrów i neonatologów z ośrodków europejskich: prof. Daniele de Luca, prof. Luca Ramenghi i prof. Neil Patel oraz polskich: prof. Wojciech Kosiak, prof. Jan Mazela, dr hab. Renata Bokiniec, dr Piotr Kruczek zajmujących się od strony praktycznej i naukowej ultrasonografią przy łóżku chorego.

Ale główną część spotkania chcielibyśmy przeznaczyć na prezentację Państwa obserwacji.

Jak wziąć udział w konferencji?

Przewidzieliśmy 2 rodzaje uczestnictwa: bierne i aktywne. Uczestników aktywnych prosimy o przesłanie przygotowanych przez Państwa 10-minutowych prezentacji dotyczącej jednej z czterech kategorii – płuca, serce, przewód pokarmowy, różne. W prezentacji należy kompleksowo opisać pacjenta, w tym istotne dane kliniczne, wyniki badań laboratoryjnych, a przede wszystkim pokazać w jaki sposób ultrasonografia pomogła Państwu w diagnostyce i leczeniu tego konkretnego dziecka.  

Zachęcamy do porównywania usg do innych metod (tk, mri), jednak to zdjęcia, a przede wszystkim filmy usg powinny stanowić główną część Państwa prezentacji. Prezentacje proszę przesyłać na adres: tpikula@ump.edu.pl

Zakwalifikowane przez komitet naukowy pod przewodnictwem prof. Wojciecha Kosiaka i dr. Piotra Kruczka prace będą następnie prezentowane na konferencji, a najlepsza zostanie wybrana głosami publiczności.

Każdy, kto prześle pracę otrzyma od nas informację zwrotną, co należy poprawić, na jakie elementy zwrócić uwagę, żeby nawet przy braku kwalifikacji do konferencji mieli Państwo możliwość udoskonalenia swojego warsztatu ultrasonograficznego.

Zapraszamy także do prezentowania wyników własnych badań naukowych dotyczących zastosowań USG.

Osoby, których prace zostaną zakwalifikowane do prezentacji podczas Konferencji zostaną zwolnieni z opłaty konferencyjnej. Na Państwa zgłoszenia prac czekamy do 30 listopada 2023r.

Oczywiście poza uczestnictwem aktywnym w Konferencji, przewidzieliśmy również udział bierny do którego gorąco zachęcamy wszystkich lekarzy neonatologów, pediatrów oraz innych specjalności zainteresowanych tematyką spotkania.

Szczegóły oraz rejestracja:


Akademia ProInfantis oraz “Kruszymed Kursy USG” pod przewodnictwem dr n. med. Piotra Kruczka i lek. Piotra Szymańskiego zapraszają do udziału w kursach ultrasonograficznych dla neonatologów, lekarzy specjalizujących się w neonatologii, pediatrów, radiologów, neurologów dziecięcych, anestezjologów i wszystkich innych lekarzy zajmujących się w swojej praktyce małymi dziećmi. Kursy odbędą się w formule hybrydowej, tzn. część wykładowa odbędzie się on-line natomiast część praktyczna w Klinice Neonatologii, Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego UMP przy ul. Polnej 33 w Poznaniu.

Szczegółowy harmonogram kursów oraz rejestracja: