ProInfantis to cykl konferencji naukowo-szkoleniowych skierowanych do pediatrów, neonatologów, położnych i pielęgniarek. W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 poprzednie edycje konferencji (eProInfantis 2020, eProInfantis 2020 International oraz eProInfantis 2021) zorganizowaliśmy w formie konferencji online ze streamingiem na żywo.

Dotychczasowy cykl konferencji online pod nazwą eProInfantis okazał się bardzo dużym sukcesem, ponieważ łącznie w tych 3 wydarzeniach wzięło udział 2310 uczestników!  Osoby które nie mogły wziąć udziału w obradach na żywo otrzymały możliwość obejrzenia pominiętych wykładów w ciągu 2 tygodni, w celu uzyskania certyfikatu z punktami edukacyjnymi. Takie elastyczne podejście w połączeniu z bezpieczeństwem (w obecnej sytuacji epidemiologicznej uczestnicy mają możliwość wysłuchania wykładów w bezpiecznych warunkach, bez kontaktu z innymi osobami), wygodą (możliwość wzięcia udziału
w konferencji „bez wychodzenia z domu” z dowolnego miejsca na Ziemi), oszczędnością czasu (uczestnicy nie tracą czasu na dojazd do miejsca gdzie odbywa się konferencja), oszczędnością pieniędzy (niższa opłata za udział w konferencji w porównaniu do stacjonarnej konferencji oraz brak kosztów dojazdu i noclegu) oraz dostępem do nagranych wykładów przez 12 miesięcy spowodowały, że zainteresowanie ze strony uczestników przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Opinie uczestników to potwierdzają:

„Dziękuję organizatorom za tak pięknie przygotowaną konferencję i za bardzo interesujące tematy szkoleń.”

„Wyborny dobór prelegentów, gratulacje”

„Wysoka merytoryka wystąpień, poruszenie problemów z którymi mamy do czynienia w codziennej pracy. Dziękuje ,ze pandemia nie pozbawiła nas merytorycznej wymiany poglądów. Brawa i podziękowania dla organizatorów i wykładowców.”

„Świetna organizacja, jestem pełna podziwu jak wszystko płynnie przebiegało.”

„Jestem na plus wszystkiego, mogłam siedzieć w domu, ugotować obiad i wygodnie w fotelu uczestniczyć w wykładach!!!”

 „Rewelacyjnie przygotowana konferencja, dziękuję i z niecierpliwością czekam na jesień i kolejne wydarzenie”

„Super tematy, świetni wykładowcy i rewelacyjna forma e-konferencji. Brakuje tylko zachodu słońca nad morzem ;-)”

Kolejna II edycja konferencji eProInfantis 2021 International czyli konferencja z udziałem wykładowców zagranicznych oraz tłumaczeniem symultanicznym ze streamingiem na żywo odbędzie się w dniach 7-8 października br. W czwartek mamy zaplanowane e-warsztaty praktyczne w godzinach popołudniowych, natomiast w piątek obrady przez cały dzień. Liczymy, że kolejne wydarzenie z cyklu ProInfantis spotka się z równie pozytywnym odbiorem zarówno wśród Państwa.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na szybkie spotkanie,

Prof. Jan Mazela
eProInfantis 2021 International
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne wykładów anglojęzycznych!

Uczestnicy otrzymają za udział w Konferencji 9 punktów edukacyjnych!

“New therapies in neonatology”

Komitet naukowy

Prof. dr hab. n. med. Jan Mazela
Klinika Zakażeń Noworodka, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich
Konsultant Krajowy w dziedzinie Neonatologii
Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach
Klinika Neonatologii, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik
Klinika Neonatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Dr hab. n. med. Dariusz Gruszfeld, prof. IPCZD
Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska
Klinika Neonatologii, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Dr hab. n. med. Renata Bokiniec, prof. WUM
Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Patronat honorowy
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka
Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej

Czwartek 7.10.2021r. / Thursday 7th

e-Warsztaty praktyczne (Practical workshops)

14.00 – 15.00  Wczesna diagnostyka echokardiograficzna wad serca
16.00 – 17.00  Wczesna rehabilitacja neurologopedyczna u wcześniaków i noworodków (W. Pawlukowska, Szczecin)  

Piątek 8.10.2021r. / Friday 8th

09.30 – 09.40  Powitanie (Welcome)

SESJA I (Session I) – Żywienie (Nutrition)
Przewodniczący (Chairperson): B. Królak-Olejnik, Poland

09.40 – 10.05  Wpływ diety kobiety karmiącej na skład mleka (The impact of maternal diet on breast milk: implication for management decisions) – A. Eidelman, Israel
10.05 – 10.30  Probiotyki a wcześniactwo – czy potrzebujemy więcej badan? (Probiotics for preterm infants – do we need more research, or do we need more action) – S. Johansson, Sweden
10.30 – 10.55  Żywienie i NEC (Nutrition and NEC) – D. Adamkin, USA
10.55 – 11.15  MFGM wspiera aktywację układu odpornościowego noworodków i niemowląt (MFGM improves immune system) – J. Mazela, Poland
11.15 – 11.25  Prezentacja firmy Nestle (Nestle product presentation)
11.25 – 11.45  Dyskusja (Discussion)
11.45 – 11.55  Przerwa (Break)

SESJA II (Session II) – Zakażenia (Infections)
Przewodniczący (Chairperson): R. Lauterbach, Poland

11.55 – 12.20  Co musimy jeszcze wiedzieć nim zaczniemy stosować pentoksyfinę? (Pentoxyphilline trial – what else should we know before using PTX) – R. Taal, The Netherlands
12.20 – 12.45  Chorioamnionitis (Chorioamnionitis ) – B. Kramer, The Netherlands
12.45 – 13.00  Dyskusja (Discussion)
13.00 – 13.10  Przerwa (Break)

SESJA III (Session III) – Adaptacja do życia pozamacicznego (Adaptation to postnatal life)
Przewodniczący (Chairperson): M. Rutkowska, Poland

13.10 – 13.35  Odpępnianie (Umbilical cord clamping – update) – A. Katheria, USA
13.35 – 14.00  Paracetamol i przetrwały przewód tętniczy (Paracetamol and PDA) – M. Hallman, Finland
14.00 – 14.25  Znieczulać czy nie znieczulać do LISY? (To sedate or not sedate for LISA) – S. Simons, The Netherlands
14.25 – 14.45  Dyskusja (Discussion)
14.45 – 14.55  Przerwa (Break)

SESJA IV (Session IV) – Encefalopatia niedotleniowo-niedokrwienna (HIE) (Hypoxic ischemic encephalopathy (HIE))
Przewodniczący (Chairperson): R. Bokiniec, Poland

14.55 – 15.20  Wczesne stosowanie allopurinolu w encefalopatii niedotlenieniowo -niedokrwiennej (Early postnatal allopurinol for evolving HIE: rational for  the ALBINO trial ) A. Franz, Germany
15.20 – 15.45  Neuro obrazowanie w encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej (Neuro imaging in HIE) – M. Benders, The Netherlands
15.45 – 16.10  Hipotermia terapeutyczna a następstwa prawne (Therapeutic hypothermia for HIE – legal issues) – S. Donn, USA
16.10 – 16.30  Dyskusja (Discussion)
16.30 – 16.40  Przerwa (Break)

SESJA V (Session V) – Varia
Przewodniczący
(Chairperson): I. Maroszyńska, Poland

16.40 – 17.00  Program przesiewowych badań w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) w Polsce (Screening program for spinal muscular atrophy (SMA) in Poland) – M. Gos, Poland
17.00 – 17.20  Nieinwazyjne wsparcie oddechu u noworodka i niemowlęcia (Nasal High Flow Therapy with OptiflowTM) –  J. Mazela, Poland
17.20 – 17.35  Dyskusja (Discussion)
17.35 – 17.45  Przerwa (Break)

SESJA VI (Session VI) – COVID
Przewodniczący
(Chairperson): E. Helwich, Poland

17.45 – 18.10  Pandemia COVID a opieka okołoporodwa (COVID pandemy and perinatal health – neonatologist perspective) – I. Reiss, The Netherlands
18.10 – 18.35  Wirusy: SARS-CoV-2 i RSV (SARS-Cov-2 and RSV) – M. Goldstein, USA
18.35 – 18.50  Dyskusja (Discussion)
18.50 – 19.00  Zakończenie konferencji (Adjurn)


UWAGA! Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie konferencji.

PROGRAM DO POBRANIA

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne wykładów anglojęzycznych!

Uczestnicy otrzymają za udział w Konferencji 9 punktów edukacyjnych!

E-ProInfantis 2021 to także możliwość wzięcia udziału w e-warsztatach praktycznych, które odbędą się w dniu 7 października (w godzinach popołudniowych):

e-Warsztaty praktyczne (Practical workshops)

14.00 – 15.00  Wczesna diagnostyka echokardiograficzna wad serca
16.00 – 17.00  Wczesna rehabilitacja neurologopedyczna u wcześniaków i noworodków (W. Pawlukowska, Szczecin)  

Udział w e-warsztatach praktycznych jest możliwy tylko dla uczestników konferencji, którzy wykupili pakiet podstawowy, standard lub premium. E-warsztaty nie będą kolidowały z wykładami. W trakcie transmisji będzie możliwość zadawania pytań/komentowania.

Udział w warsztatach jest dodatkowo płatny – 49zł/69zł brutto za warsztat. Dodatkowo otrzymujecie Państwo dostęp do nagrania video na okres 12 miesięcy.

UWAGA! Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie konferencji.

PROGRAM DO POBRANIA

Oferujemy Państwu do wyboru trzy warianty udziału w eProinfantisie 2021 International. Szczególnie zachęcamy do wyboru pakietu Premium w ramach którego otrzymujecie Państwo dostęp do nagrań video wszystkich wykładów na 12 miesięcy.

Do 30 września do północy trwa przedsprzedaż biletów w promocyjnych cenach!

1 warunkiem otrzymania certyfikatu jest wysłuchanie wszystkich wykładów. Aktywność uczestników będzie monitorowana i weryfikowana. Posiadacze pakietów STANDARD i PREMIUM mają możliwość obejrzenia pominiętych wykładów do 27 października
2 w e-booku znajdą się prezentacje od wykładowców, którzy wyrażą zgodę na ich publikację. E-book zostanie udostępniony uczestnikom do 1 miesiąca po wydarzeniu.
3 nagrane wykłady zostaną udostępnione najszybciej jak to będzie możliwe, jednak nie wcześniej jak w ciągu 72 godz. od zakończenia konferencji.

Wpłaty proszę dokonywać na konto organizatora logistycznego:
Getins
ul. Wiosenna 4,
62-022 Sasinowo
Santander Bank
32 1090 1362 0000 0001 3364 9407
Tytuł przelewu: e-ProInfantis 2021 International, imię i nazwisko uczestnika

Czy istnieje możliwość otrzymania faktury VAT?
Tak, istnieje możliwość otrzymania faktury VAT. Podczas rejestracji można wyrazić chęć otrzymania fv. W takim przypadku w formularzu rejestracyjnym pojawią się dodatkowe pola, w których należy podać dane firmy, na którą ma zostać wystawiona faktura. Faktura zostanie wysłana do Państwa droga e-mailową w ciągu kilku dni od otrzymania wpłaty.


Dokonałam(em) rejestracji na konferencję, jednak nie otrzymałam(em) na e-maila żadnego potwierdzenia. Co powinnam(em) zrobić w takim przypadku?
Po dokonaniu rejestracji każdy uczestnik otrzymuje automatycznie e-maila potwierdzającego rejestrację. Zdarza się, że e-mail może trafić do innego folderu np. SPAM/Oferty/Kosz, dlatego w pierwszej kolejności prosimy o sprawdzenie tych folderów. W razie dalszych problemów prosimy o kontakt z nami.


Co zrobić jeśli nie otrzymałam(em) kodu dostępu do transmisji online po 5 października mimo dokonania wpłaty za uczestnictwo?
Kod dostępu powinna(powinien) Pan(i) dostać do 5 października na skrzynkę e-mail. Zdarza się, że e-mail może trafić do innego folderu np. SPAM/Oferty/Kosz, dlatego w pierwszej kolejności prosimy o sprawdzenie tych folderów. W razie dalszych problemów prosimy o kontakt z nami.


Po dokonaniu wpłaty pieniędzy chciałabym(chciałbym) zmienić wariant uczestnictwa. Czy jest to możliwe?
Tak, istnieje możliwość zmiany wariantu uczestnictwa. W tej kwestii prosimy o kontakt z nami.


Czy można się zarejestrować w terminie po 5 października?
Jeszcze nie wiemy. O decyzji poinformujemy za stronie internetowej.


Czy za udział w e-Proinfantisie 2021 International otrzymam certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi ?
Tak, wszyscy uczestnicy mają możliwość otrzymania certyfikatu z punktami edukacyjnymi. Warunkiem otrzymania takiego certyfikatu jest wysłuchanie wszystkich wykładów – Państwa uczestnictwo będzie weryfikowane za pomocą systemu monitorowania. Uczestnicy wybierający wariant PODSTAWOWY zobligowani są do wysłuchania wszystkich sesji live w dniu 7 października, natomiast osoby posiadające wariant STANDARD lub PREMIUM mają możliwość uzupełnienia brakujących wykładów do dnia 27 października.


Czy mogę zrezygnować z udziału w e-Proinfantisie 2021 International?
Zwrot kosztów związany z wycofaniem się z udziału w konferencji jest możliwy w przypadku rezygnacji do 25.09.2021r. Po tym terminie żądania zwrotu wpłaconych pieniędzy nie będą uwzględniane.

Prof. Ryszard Lauterbach
Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

Prof. Andrzej Tykarski
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY:
Klinika Zakażeń Noworodków, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ORGANIZATOR LOGISTYCZNY:
Getins Rafał Szenrok
Sasinowo ul. Wiosenna 4,
62-022 MosinaKonferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką z zakresu pediatrii i neonatologii.