WARSZTATY PRAKTYCZNE

WARSZTATY 1:
Bankowanie mleka 

Prowadzący: A. Wesołowska (Warszawa)
Udział w warsztatach bezpłatny!

Data: 14.06, godz. 13.00-14.20

Dzięki współpracy z :

WARSZTATY 2:
Ocena zmienności czynności serca (HeRO) i objawy kliniczne posocznicy u noworodków
Prowadzący: D. Madajczak (Warszawa)

Udział w warsztatach płatny – 30zł brutto.
Data:
13.06, godz. 15.00-16.00

Dzięki współpracy z :

WARSZTATY 3:
aEEG w oddziale intensywnej terapii nad noworodkiem
Prowadzący: Ł. Karpiński (Poznań)

Udział w warsztatach płatny – 30zł brutto.
Data:
14.06, godz. 10.30-11.30

Dzięki współpracy z :

WARSZTATY 4:
Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna – epidemiologia i możliwości leczenia hipotermią w transporcie „N”
Prowadzący: J. Mazela (Poznań)

Udział w warsztatach bezpłatny.
Data:
13.06, godz. 11.00-12.00

Dzięki współpracy z :

Niedotlenienie okołoporodowe może dotyczyć każdego narządu, jednak najważniejszą przyczyną zgonów i ciężkich powikłań jest encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna (HIE), która odpowiada za 20% przypadków mózgowego porażenia dziecięcego. 

Warto zwrócić uwagę, że obniżenie śmiertelności i ciężkich powikłań HIE może zostać osiągnięte poprzez poprawę protokołów postępowania i rozpoczęcie terapii jak najszybciej tzn. również podczas transportu noworodka. Szybka diagnostyka i rozpoczęcie hipotermii terapeutycznej w ciągu 6 godzin od urodzenia to dwa filary, które mogą stanowić o sukcesie w walce z powikłaniami niedotlenienia okołoporodowego.

WARSZTATY 5:
Trudna rozmowa – komunikacja z rodziną noworodka urodzonego przedwcześnie?
Prowadzący: J. Żółkiewska (Poznań)

Udział w warsztatach bezpłatny.
Data:
13.06, godz. 16.00-17.30

Dzięki współpracy z :

Warsztat praktycznych umiejętności komunikacyjnych w sytuacjach trudnych i granicznych.

Agenda:

 • Stan emocjonalny rodziców i jego wpływ na jakość reakcji;
 • Radzenie sobie z trudnymi emocjami rozmówcy – jak wspierać rodzinę?, jak stawiać granice?;
 • Sztuka przekazywania trudnych informacji oraz diagnoz;
 • Wsparcie rodziny w sytuacjach granicznych – strata dziecka, niepełnosprawność.

FORMULARZ REJESTRACYJNY NA WARSZTATY:

  Dane uczestnika:

  Imię (wymagane)

  Nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Zawód

  Dane do faktury (proszę wypełnić w przypadku wyboru płatnych warsztatów):

  Imię i nazwisko / Nazwa płatnika (wymagane)

  Adres płatnika

  NIP płatnika

  Warsztaty praktyczne:


  Warsztaty 1: Bankowanie mleka (darmowy)Warsztaty 2: Ocena zmienności czynności serca (HeRO) i objawy kliniczne posocznicy u noworodków (płatne 30zł brutto)Warsztaty 3: aEEG w oddziale intensywnej terapii nad noworodkiem (płatne 30zł brutto)Warsztaty 4: Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna - epidemiologia i możliwości leczenia hipotermią w transporcie N (darmowy)Warsztaty 5: Trudna rozmowa – komunikacja z rodziną noworodka urodzonego przedwcześnie (darmowy)

  Zgoda:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pod adresem: ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, jako administratora danych danych osobowych w celu organizacji konferencji oraz informowania mnie o przyszłych konferencjach i kursach. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych i możliwości ich modyfikacji.

  *Warsztaty będą odbywać się równolegle do wykładów. Liczba miejsc ograniczona.