OPŁATY:
1. OPŁATA ZA UDZIAŁ W OBRADACH*:
– 350 zł brutto od osoby dla wpłat dokonanych do 31 marca 2020r.
– 400 zł brutto od osoby dla wpłat dokonanych po 31 marca 2020r.
*studenci – 50% zniżki

*Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność rejestracji oraz dokonanie wpłaty pieniędzy.

W ramach opłaty za udział w obradach wchodzi:
– uczestnictwo we wszystkich sesjach naukowych,
– materiały konferencyjne,
– wstęp na teren wystawy medycznej,
– certyfikat uczestnictwa,
– poczęstunek w czasie przerw kawowych oraz lunche,

2. OPŁATA ZA UDZIAŁ W KOLACJI W DNIU 18.06.2020r.
– 80 zł brutto 
od osoby
Kolacja z muzyką na żywo odbędzie się w Hotelu Aurora w godz. 20.30-23.00.

“Udział w kolacji jest dodatkowo płatny przez uczestników i nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE”.

3. OPŁATA ZA UDZIAŁ W WARSZTATACH PRAKTYCZNYCH
– Warsztaty 1, 2, 3 – udział bezpłatny

Warsztaty będą odbywać się równolegle do obrad. Można wziąć udział w kilku warsztatach.

FORMULARZ REJESTRACJI:

Dane uczestnika:

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Zawód

Specjalizacja


Dane kontaktowe

Miejsce pracy/Instytucja

Adres (wymagane)

Telefon (wymagane)

Udział w kolacji w dniu 18.06.2020r. (dodatkowo płatne - 80zł)?

TAKNIE


Dane do faktury:

Imię i nazwisko / Nazwa płatnika / Nazwa sponsora (wymagane)

Adres płatnika

NIP płatnika

Warsztaty praktyczne:

nie uczestniczęWarsztaty 1: Wczesna rehabilitacjaWarsztaty 2: Nieinwazyjne wspomaganie oddechu na OIOMie i w domu (Optiflow)Warsztaty 3: Skrining słuchuZgoda:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pod adresem: ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, jako administratora danych danych osobowych w celu organizacji konferencji oraz informowania mnie o przyszłych konferencjach i kursach. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych i możliwości ich modyfikacji.