Lek. med. Bartłomiej Bancerz, Poznań – lekarz pediatra, asystent w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W codziennej pracy zajmuje się problemami ogólnopediatrycznymi, a w szczególności chorobami przewodu pokarmowego i zaburzeniami odżywiania. Wśród licznych ukończonych kursów i szkoleń wymienić można te dotyczące różnych metod żywienia ze szczególnym uwzględnieniem żywienia dojelitowego, szkolenie kolonoskopowe, kurs „Newborn Life Support” oraz kurs „Podstawy EBM, fundacja Nutricia”.


Dr Karolina Chojnacka, Poznań – absolwentka UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 2003 r. pracuje w Klinice Zakażeń Noworodków. Jest neonatologiem, pediatrą, instruktorem kursów NLS i nauczycielem akademickim. W opiece nad noworodkiem stara się znajdować rozwiązania, które minimalizują inwazyjność procedur, stąd zainteresowanie ultrasonografią.


Prof. Steve Donn, USA – emerytowany profesor pediatrii na University of Michigan Medical School w Ann Arbor. Jest członkiem Oddziału Medycyny Noworodkowej i Perinatalnej w C.S. Mott Children’s Hospital w Michigan Medicine. Prof. Donn jest aktywnie zaangażowany w nauczanie i badania kliniczne. Jest członkiem wielu stowarzyszeń zawodowych, w tym Society for Pediatric Research i American Pediatric Society. W 1994 roku został wybrany jednym z „najlepszych lekarzy w Ameryce”. Na całym świecie jest znany ze swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie leczenia niewydolności oddechowej u noworodków. Jest autorem 238 artykułów w czasopismach medycznych, zredagował 37 książek i podręczników specjalistycznych, napisał ponad 230 rozdziałów w książkach i opublikował liczne materiały edukacyjne na temat niewydolności oddechowej noworodków i niedotlenieniowo-niedokrwiennego uszkodzenia mózgu. Prof. Donn zajmował stanowiska konsultingowe dla Amerykańskiej Agencji ds.Żywności i Leków, wielu producentów urządzeń medycznych, firm farmaceutycznych i korporacji zarządzających opieką zdrowotną. Jest członkiem Amerykańskiej Akademii Pediatrii i przewodniczącym jej Komitetu ds. Odpowiedzialności Medycznej i Zarządzania Ryzykiem.


Prof. Arthur Eidelman, Israel – Zainteresowania: żywienie niemowląt, karmienie piersią, laktacja, zakażenie noworodka, interakcje i przywiązanie matka-niemowlę, wyniki leczenia noworodków w OITN, etyczne aspekty opieki nad noworodkiem


Prof. Ewa Helwich, Warszawa –  Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii. Główne kierunki zainteresowań to wczesne uszkodzenia mózgu, ich ewolucja kliniczna i wpływ na rozwój.


Prof. Tetsuya Isayama, Japan – kierownik Kliniki Neonatologii w National Center for Child Health and Development (NCCHD) w Tokio, Japonia. Zainteresowania: epidemiologia oraz międzynarodowe analizy porównujące praktyki kliniczne i wyniki leczenia pacjentów w OITN.


Dr Łukasz Karpiński, Poznań – asystent w Klinice Zakażeń Noworodka, neonatolog. Wieloletni instruktor kursów NLS. Poza resuscytacją jego zainteresowania dotyczą intensywnej terapii noworodka ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania ośrodkowego układu nerwowego (aEEG oraz klasyczne EEG).


Dr Anup Katheria, USA – absolwent Drexel University College of Medicine w Filadelfii. Odbył staż z pediatrii w Szpitalu Dziecięcym w Orange County, a z neonatologii w Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. Ostatnio został członkiem Society for Pediatric Research i adiunktem w Uniwersytecie Loma Linda. Dr Katheria rozwinął Neonatal Research Institute w celu przeprowadzania badań klinicznych mających określić, które terapie poprawią opiekę nad noworodkami.


Prof. Boris Kramer, The Netherlands – neonatolog, zatrudniony w Maastricht UMC+. Laureat kilku międzynarodowych nagród za osiągnięcia badawcze. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół rozwoju płuc, mózgu I system immunologicznego po urodzeniu. Promotor 25 ukończonych prac doktorskich, autor 325 artykułów w międzynarodowych czasopismach i 7 opinii w podręcznikach.


Prof. Liisa Lehtonen, Finland – specjalista neonatolog i pediatra. Kierownik Kliniki Neonatologii w Uniwersytecie Medycznym w Turku, Finlandia.  Jej główne zainteresowania badawcze to optymalizacja długoterminowych wyników u wcześniaków. Autorka ponad 100 publikacji oryginalnych oraz kilku rozdziałów w podręcznikach.


Dr hab. Jan Mazela, prof. UM, Poznań – specjalista neonatolog i pediatra. Staże specjalizacyjne odbywał w Centrum Medycznym Uniwersytetu Illinois w Chicago, potem pracował na Uniwersytecie Temple w Filadelfii oraz prowadził badania nad wziewnymi surfaktantami w Centrum Medycznym Loma Linda w Kalifornii oraz w Discovery Laboratories. W sumie przepracował w USA 11 lat. Od roku 2013 objął kierownictwo Kliniki Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz rozpoczął badania nad mikrobiomem jelita noworodków i ich wpływem na dalszy rozwój dzieci. Od roku 2015 współpracuje ściśle z Instytutem Mikroekologii w zakresie diagnostyki i leczenia dzieci z IgE niezależną nietolerancją i zespołami dysbiozy jelitowej.


Prof. Allen Merritt, USA – specjalista z zakresu pediatrii i neonatologii zatrudniony w Loma Linda School of Medicine oraz The University of California Davis. W latach 2012-2016 Visiting Professor na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Zainteresowania badawcze opierają się na rozwijaniu metod podaży surfaktantów i wentylacji nieinwazyjnej. Jest współredaktorem Neonatology Today i recenzentem w głównych czasopismach pediatrycznych. Jego celem jest zachęcenie studentów medycyny do skupienia się na zdrowiu dzieci na całym świecie. Autor 220 artykułów.


Prof. Mihatsch Walter, Germany


Prof. Michael Norman, Sweden – specjalista pediatria i neonatolog. Redaktor i autor książek z zakresu neonatologii i pediatrii. Dyrektor Swedish Neonatal Quality Register. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół układu sercowo-naczyniowego u kobiet w ciąży, noworodków i dzieci, determinantów zdrowia i chorób, przedwczesnych porodów: czynników ryzyka, interwencji medycznych oraz krótko- i długookresowych wyników oraz epidemiologii okresu okołoporodowego.


Prof. Neil Patel, UK – jest absolwentem Edinburgh Medical School i ukończył neonatologię w Royal Children’s Hospital w Melbourne w Australii oraz Royal Hospital for Children w Glasgow w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje w Royal Hospital for Children, Glasgow, Wielka Brytania. Jego zainteresowania kliniczne i badawcze dotyczą oceny i leczenia układu sercowo-naczyniowego noworodków, w tym nadciśnienia płucnego w wrodzonej przepuklinie przeponowej (CDH). Inne zainteresowania badawcze obejmują nieinwazyjne monitorowanie, długoterminowe wyniki w przypadku wad wrodzonych oraz zintegrowaną opiekę rodzinną.


Mgr Beata Pusz, Poznań – fizjoterapeuta i terapeuta zajęciowy. Pracownik Kliniki Neonatologii UM w Poznaniu. Od ponad dwudziestu lat specjalizuje się w rehabilitacji noworodków z zaburzeniami neurorozwojowymi i genetycznymi. Jej zainteresowania dotyczą wpływu zastosowanych metod fizjoterapeutycznych na rozwój psychomotoryczny dzieci urodzonych przedwcześnie.


Prof. Luca Ramenghi, Italy – specjalista pediatrii. Kierownik oddziału „Matka i dziecko” i ordynator oddziału OITN w szpitalu dziecięcym Gaslini, Szpital Dziecięcy Giannina Gaslini, Genua, Włochy. Autor 144 międzynarodowych publikacji recenzowanych w PubMed. Jego indeks Hirscha wynosi 32.


Prof. Irwin Reiss, The Netherlands – specjalista z zakresu neonatologii i pediatrii. Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Opieki Noworodka w Erasmus MC-Sophia Children’s Hospital w Rotterdamie. Był głównym badaczem w projektach: Renin-angiotensin system blockade beyond angiotensin i An international multicenter randomized clinical trial of high frequency oscillation (HFO) versus conventional mechanical ventilation (CMV) in newborns with congenital diaphragmatic hernia. Członek towarzystw: ESICM, GNPI, ESPNIC. Recenzent czasopism m.in.: Pediatric Research, Respiratory Research, Neonatology, Experimenal Lung Rsearch.


Dr Sinno SImons, The Netherlands – pediatra, neonatolog z Erasmus MC – Sophia Children’s Hospital w Rotterdamie w Holandii. Rozpoczął badania w zakresie analgezji i bólu noworodków. Tymczasem jego uwaga skupia się na okołoporodowej i noworodkowej farmakoterapii. W ten sposób zamierza poprawić leczenie farmakologiczne noworodków, ale także opracować nowe terapie farmakologiczne, które mogą poprawić wyniki leczenia noworodków w przyszłości. Jest sekretarzem sekcji farmakologicznej European Society for Pediatric Research.


Dr hab. Tomasz Szczapa, Poznań – pediatra i neonatolog, zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Pracowni Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka. Vice-Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Krajowy dyrektor kursów resuscytacji noworodka Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC NLS). W towarzystwie European Society for Pediatric Research pełni funkcję Officer of Education and Training (European Board of Neonatology) będąc odpowiedzialnym za zagadnienia związane ze szkoleniami i edukacją. Klinicznie zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi m.in. optymalizacji wsparcia oddechowego, monitorowania oraz resuscytacji noworodka.