Kurs „USG w zakażeniach u noworodka” dedykowany dla osób, które już rozpoczęły swoją przygodę z ultrasonografią ma charakter przekrojowy. Szkolenie obejmuje wszystkie regiony ciała  i skupia się na nieprawidłowościach, które często towarzyszą zakażeniom o różnej etiologii. Część wykładowa jest bogato ilustrowana własnym materiałem, który pozwala naocznie zapoznać się z morfologicznymi wskaźnikami i następstwami infekcji u noworodka. W części ćwiczeniowej zwracając uwagę na elementy związane z tematem kursu kształcimy umiejętności w zakresie obrazowania różnych regionów ciała w zależności od potrzeb uczestników.

Kurs prowadzony jest przez lekarzy praktyków – specjalistów pediatrii i neonatologii z wieloletnim stażem klinicznym i dydaktycznym. Wszystkie tematy ilustrowane są własnymi materiałami – filmami z badań USG przedstawianymi w kontekście obrazu klinicznego i dodatkowych badań diagnostycznych. Szkolenie obejmuje część wykładową (14,5 godziny) i praktyczną (10 godzin). Ćwiczenia realizowane są na oddziale neonatologicznym Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego UMP w Poznaniu

Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych w formacie PDF oraz nagrań wykładów przez cały czas trwania kursu (do niedzieli).

Kurs certyfikowany jest przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, a punkty uzyskane w trakcie kursu umożliwią ubieganie się lub utrzymanie certyfikatu PTU w neonatologii i pediatrii. Uczestnicy otrzymają 23 punkty edukacyjne.

PROGRAM KURSU

11.03.2024r. Poniedziałek (on-line)

16:00-16:50 Wprowadzenie – dr n. med. Piotr Kruczek
16:50-18:00 OUN – zakażenia bakteryjne – dr n. med. Piotr Kruczek
18:00-19:00 OUN – zakażenia wirusowe i pasożytnicze – dr n. med. Piotr Kruczek
19:00-20:00 SERCE – zapalenie wsierdzia, osierdzia, mięśnia sercowego – lek. Piotr Szymański
20:00-21:00 PŁUCA – zapalenia wirusowe – dr n. med. Piotr Kruczek

12.03.2024r. Wtorek (on-line)

16:00-17:30 PŁUCA – zapalenia bakteryjne – dr n. med. Piotr Kruczek
17:30-18:30 PŁUCA – ropniak opłucnej, zrosty opłucnowe – lek. Piotr Szymański
18:30-20:00 CEWNIKI CENTRALNE – zakażenia odcewnikowe- lek. Anna Tomaszkiewicz
20:00-21:00 JELITA – zapalenia jelit – lek. Piotr Szymański

13.03.2024r. Środa (on-line)

16:00-17:00 OTRZEWNA – zapalenia otrzewnej – dr n. med. Piotr Kruczek
17:00-18:00 UKŁAD MOCZOWY – zapalenia – lek. Piotr Szymański
18:00-19:00 KOŚCI I STAWY – zapalenia – dr n. med. Piotr Kruczek
19:00-20:30 WSTRZĄS SEPTYCZNY – lek. Piotr Szymański

16.03.2024r. Sobota (Oddział neonatologiczny, GPSK Poznań)

13:00-15:30 Ćwiczenia
15:30-16:00 Przerwa
16:00-18:30 Ćwiczenia

17.03.2024r. Niedziela (Oddział neonatologiczny, GPSK Poznań)

09:00-11:30 Ćwiczenia
11:30-12:00 Przerwa
12:00-14:30 Ćwiczenia

Koszt kursu: 4000 zł brutto / 3252,03zł netto (cena nie obejmuje zakwaterowania). O zakwalifikowaniu na kurs decyduje data wpłaty zaliczki w wysokości 2500zł brutto na konto organizatora. Po wykonaniu przelewy proszę przesłać potwierdzenie na adres: tpikula@ump.edu.pl Pozostałą kwotę w wysokości 1500zł prosimy wpłacić po 1 stycznia 2024r., ale najpóźniej do 31 stycznia 2024r.

Wykładowcy:

 • dr n. med. Piotr Kruczek – kierownik naukowy kursu, specjalista neonatologii i pediatrii
 • lek. Piotr Szymański – specjalista pediatrii i neonatologii
 • lek. Anna Tomaszkiewicz – w trakcie specjalizacji z neonatologii
 • prof. dr hab. Jan Mazela – specjalista pediatrii i neonatologii

Regulamin kursu: KLIK


REJESTRACJA:

  Rodzaj kursu:

  Imię (wymagane)

  Nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Zawód (wymagane)

  Specjalizacja (wymagane)

  Czy specjalizacja ukończona (wymagane)

  Miejsce pracy (wymagane)

  Czy był/a Pan/i szczepiony/a przeciwko COVID-19? (wymagane)

  Opcja obiadowa (wymagane)

  Subiektywna ocena umiejętności praktycznych w wykonywaniu badań USG w skali od 1 do 10 (wymagane)

  Dane do Faktury VAT (wymagane)

  Nazwa płatnika (firmy)/Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres płatnika (wymagane)

  NIP płatnika


  (wymagane) Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem kursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Organizator merytoryczny) oraz IN&OUT (Organizator logistyczny) podanych danych w celu przeprowadzenia procesu rejestracyjnego służącego organizacji Kursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celach informowania o przyszłych kursach i konferencjach drogą mailową oraz telefoniczną przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.