Komitet naukowy:
Dr hab. n. med. Jan Mazela, prof. UM
Prof. dr hab. n. med. Beata Czeszyńska
Dr n. med. Tomasz Jarmoliński
Prof. dr hab. n. med Tomasz Urasiński
Dr n. med. Andrzej Kołtan
Dr n. med. Piotr Korbal

Komitet Honorowy:
Prof. dr hab. Ryszard Lauterbach
Prof. dr hab. Jarosław Peregud-Pogorzelski
Prof. dr hab. Ewa Helwich
Prof. dr hab. Teresa Jackowska


07.55 – 08.00  Powitanie (J. Mazela, B. Czeszyńska, P. Korbal)

Sesja I: Adaptacja do życia pozamacicznego (B. Czeszyńska, P. Korbal)
08.00 – 08.15  Postępowanie z noworodkiem z ryzykiem ZZO (B. Łoniewska)
08.15 – 08.25  Wymagania sprzętowe na sali porodowej – COVID-19 (A. Kornacka)
08.25 – 08.35  Odpępnianie (J. Mazela)
08.35 – 08.55  Dyskusja

Sesja II: Wyzwania diagnostyczne (E. Helwich, J. Mazela)
08.55 – 09.10  Hiperamonemie – grant edukacyjny firmy Recordati (Ł. Kałużny)
09.10 – 09.25  Niewydolność krążenia – wyzwania diagnostyczne (I. Maroszyńska)
09.25 – 09.40  Wiotkość krtani czy porażenie nerwu krtaniowego? (J. Szydłowski)
09.40 – 09.55  Szybka diagnostyka ciężkich i postępujących zaburzeń neurologicznych u noworodków (R. Śmigiel)
09.55 – 10.10  Wrodzony zespół nerczycowy – infekcja czy geny? (T. Jarmoliński)
10.10 – 10.30  Dyskusja

Sesja III: COVID-19 (M. Figlerowicz, T. Urasiński)
10.30 – 10.45  Szczepienia w dobie pandemii (T. Jackowska)
10.45 – 11.00  Zabezpieczenie i szczepienia dla personelu w gabinecie POZ (J. Wysocki)
11.00 – 11.15  Transport dziecka COVID-19 (M. Borkowska-Kłos)
11.15 – 11.30  Nauczanie kliniczne studentów w czasie ograniczenia wstępu do oddziałów szpitalnych (K. Czuryłowski)
11.30 – 11.50  Dyskusja

Sesja IV: Żywienie (B. Królak-Olejnik, D. Gruszfeld)
11.50 – 12.05  Kiedy i jak wzmacniać pokarm kobiecy? (B. Królak-Olejnik)
12.05 – 12.20  Czy, kiedy i jaki probiotyk? (J. Kwiecień)
12.20 – 12.35  Skaza białkowa czy nietolerancja laktozy? (A. Horvath)
12.35 – 12.50  Co robić jak nie ma pokarmu matki? (D. Gruszfeld)
12.50 – 13.05  MFGM wspiera aktywację układu odpornościowego noworodków i niemowląt (J. Mazela)
13.05 – 13.25  Dyskusja

Sesja V: Diagnostyka obrazowa w neonatologii i pediatrii (K. Jończyk-Potoczna, R. Bokiniec)
13.25 – 13.40  Rola USG w chorobach metabolicznych (R. Bokiniec)
13.40 – 13.55  Diagnostyka śródpiersia u noworodków i dzieci starszych (P. Kruczek / P. Szymański)
13.55 – 14.10  Nowe aspekty oceny cewników centralnych u noworodków przy użyciu USG (K. Chojnacka)
14.10 – 14.25  Diagnostyka ultrasonograficzna zrostów opłucnowych (P. Kruczek / P. Szymański)
14.25 – 14.45  Dyskusja

14.45 – 15.45  PRZERWA

Sesja VI: Zakażenia (R. Lauterbach, I. Maroszyńska)
15.45 – 16.00  Jaka jest odpowiedź zapalna u noworodka i co z tego wynika? (R. Lauterbach)
16.00 – 16.15  Rozważna antybiotykoterapia w okresie niemowlęcym (E. Kuchar)
16.15 – 16.30  Zapalenie oskrzelików u dzieci: jedno rozpoznanie – dwie choroby (W. Feleszko)
16.30 – 16.45  Wyzwania w diagnostyce zakażeń u noworodków (we współpracy z Thermo Fisher Scientific) (T. Szczapa)
16.45 – 17.00  Zakażenie RSV – grant edukacyjny firmy Abbvie (J. Mazela)
17.00 – 17.15  Dyskusja

Sesja VII: Opieka ciągła małego pacjenta (J. Świetliński, K. Kornacka)
17.15 – 17.30  Opieka hospicyjna w domu po hospitalizacji (M. Wąsek-Buko)
17.30 – 17.45  Możliwości opieki hospicyjnej w Polsce (R. Śmigiel)
17.45 – 17.55  Dyskusja
17.55 – 18.00  Zakończenie obrad

e-Warsztaty praktyczne:
14.45 – 15.45  Skrining słuchu (K. Wróblewska-Seniuk)
18.00 – 19.00  Wczesna rehabilitacja (B. Pusz)
19.00 – 20.00  Nieinwazyjne wspomaganie oddechu na OIOMie i w domu (Optiflow) (Ł. Karpiński)

UWAGA! Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie konferencji.

Uczestnicy otrzymają za udział w Konferencji 9 punktów edukacyjnych!

PROGRAM DO POBRANIA