Komitet naukowy:
Dr hab. n. med. Jan Mazela, prof. UM
Prof. dr hab. n. med. Beata Czeszyńska
Dr n. med. Tomasz Jarmoliński
Prof. dr hab. n. med Tomasz Urasiński
Dr n. med. Andrzej Kołtan
Dr n. med. Piotr Korbal

Komitet Honorowy:
Prof. dr hab. Katarzyna Kornacka, Prof. dr hab. Ewa Helwich, Prof. dr hab. Teresa Jackowska

Sesja I: Adaptacja do życia pozamacicznego: fizjologia i patologia pierwszych godzin życia, resuscytacja, wymagania sprzętowe na sali porodowej, odpępnianie, kiedy zamówić transport „N”?. (K. Chojnacka, B. Łoniewska, Ł. Karpiński, J. Mazela)

Sesja II: Wyzwania diagnostyczne: drgawki – diagnostyka różnicowa w pierwszej dobie życia. Niewydolność krążenia – postępowanie. Wiotkość krtani czy porażenie nerwu krtaniowego? Noworodek matki z chorobami tarczycy. Zaburzenia gospodarki Ca-P. Choroby mitochondrialne u dzieci. Rola USG w chorobach metabolicznych (I. Maroszyńska, J. Szydłowski, B. Królak-Olejnik, Ł. Kałużny, T. Urasiński, R. Bokiniec)

Sesja III: Zakażenia i leczenie: jak diagnozować zakażenia na oddziale neonatologicznym, schematy leczenia wczesnej i później sepsy, zakażenia OUN, zakażenia wirusowe wrodzone i nabyte. Zapalenie oskrzelików, CMV i Toxo – schematy postępowania, DIC i zaburzenia krzepnięcia, RSV w okresie noworodkowym i niemowlęcym (I. Maroszyńska, E. Kuchar, W. Feleszko, T. Jarmoliński, A. Kordek, K. Wróblewska-Seniuk, P. Korbal, T. Urasiński)

Sesja IV: Żywienie: dieta kobiety karmiącej własnym pokarmem, kiedy i jak wzmacniać pokarm? Kiedy i jak probiotyki? Skaza białkowa, czy nietolerancja laktozy?  (A. Horvath, D. Gruszfeld, W. Feleszko, B.Królak-Olejnik)

Sesja V: Diagnostyka obrazowa w neonatologii i pediatrii: USG przy łóżku chorego, USG przez przypadki (R. Bokiniec, K. Jończyk-Potoczna, W. Błaż, P. Kruczek)

Sesja VI: Szczepienia: jak szczepić kobiety w ciąży, statystyka szczepień w Polsce, indywidualny kalendarz szczepień (T. Jackowska, J. Wysocki, I. Sadowska-Krawczenko)

Sesja VII: Opieka ciągła małego pacjenta: Opieka hospicyjna w domu, w szpitalu. Jak przygotować pacjenta do opieki hospicyjnej? Żywienie pacjenta w warunkach hospicjum. Możliwości opieki hospicyjnej w Polsce. (M. Świrkowicz, J. Świetliński, R. Rutkowska, R. Śmigiel)

Sesja VIII: Wyzwania w pediatrii i neonatologii: Transport noworodkowy i pediatryczny. Postnatalna sterydoterapia. Używki a noworodek. Rodzice w szpitalu (B. Czeszyńska, M. Szymankiewicz, K. Kornacka)

Warsztaty praktyczne:

  1. Wczesna rehabilitacja
  2. Nieinwazyjne wspomaganie oddechu na OIOMie i w domu (Optiflow)
  3. Skrining słuchu

Uczestnicy otrzymają za udział w Konferencji punkty edukacyjne!

PROGRAM DO POBRANIA