Komitet naukowy:
Dr hab. n. med. Jan Mazela, prof. UM
Prof. dr hab. n. med. Beata Czeszyńska
Dr n. med. Tomasz Jarmoliński
Prof. dr hab. n. med Tomasz Urasiński
Dr n. med. Andrzej Kołtan
Dr n. med. Piotr Korbal

Komitet Honorowy:
Prof. dr hab. Ryszard Lauterbach
Prof. dr hab. Jarosław Peregud-Pogorzelski
Prof. dr hab. Ewa Helwich
Prof. dr hab. Teresa Jackowska


08.00 – 08.05  Powitanie (J. Mazela, B. Czeszyńska, P. Korbal)

Sesja I: Adaptacja do życia pozamacicznego
08.05 – 08.20  Postępowanie z noworodkiem z ryzykiem ZZO (B. Łoniewska)
08.20 – 08.35  Wymagania sprzętowe na sali porodowej (A. Kornacka)
08.35 – 08.50  Odpępnianie (J. Mazela)
08.50 – 09.10  Dyskusja

Sesja II: Wyzwania diagnostyczne
09.10 – 09.25  Hiperamonemie (Ł. Kałużny)
09.25 – 09.40  Niewydolność krążenia – wyzwania diagnostyczne (I. Maroszyńska)
09.40 – 09.55  Wiotkość krtani czy porażenie nerwu krtaniowego? (J. Szydłowski)
09.55 – 10.10  Szybka diagnostyka ciężkich i postępujących zaburzeń neurologicznych u noworodków (R. Śmigiel)
10.10 – 10.25  Wrodzony zespół nerczycowy – infekcja czy geny? (T. Jarmoliński)
10.25 – 10.45  Dyskusja

Sesja III: Zakażenia i leczenie
10.45 – 11.00  Jaka jest odpowiedź zapalna u noworodka i co z tego wynika? (R. Lauterbach)
11.00 – 11.15  Rozważna antybiotykoterapia w okresie niemowlęcym (E. Kuchar)
11.15 – 11.30  Zapalenie oskrzelików u dzieci: jedno rozpoznanie – dwie choroby (W. Feleszko)
11.30 – 11.45  Wyzwania w diagnostyce zakażeń u noworodków (we współpracy z Thermo Fisher Scientific) (T. Szczapa)
11.45 – 12.00  Zakażenie RSV (A. Kornacka / J. Mazela)
12.00 – 12.20  Dyskusja

Sesja IV: Żywienie
12.20 – 12.35  Kiedy i jak wzmacniać pokarm kobiecy? (B. Królak-Olejnik)
12.35 – 12.50  Czy, kiedy i jaki probiotyk? (J. Kwiecień)
12.50 – 13.05  Co robić jak nie ma pokarmu matki? (D. Gruszfeld)
13.05 – 13.20  MFGM i wspieranie odporności (J. Mazela)
13.20 – 13.40  Dyskusja

Sesja V: Diagnostyka obrazowa w neonatologii i pediatrii
13.40 – 13.55  Rola USG w chorobach metabolicznych (R. Bokiniec)
13.55 – 14.10  Diagnostyka śródpiersia u noworodków i dzieci starszych (P. Kruczek / P. Szymański)
14.10 – 14.25  Nowe aspekty oceny cewników centralnych u noworodków przy użyciu USG (K. Chojnacka)
14.25 – 14.40  Diagnostyka ultrasonograficzna zrostów opłucnowych (P. Kruczek / P. Szymański)
14.40 – 15.00  Dyskusja

15.00 – 16.00  PRZERWA

Sesja VI: COVID -19
16.00 – 16.15  Szczepienia w dobie pandemii (T. Jackowska)
16.15 – 16.30  Zabezpieczenie i szczepienia dla personelu w gabinecie POZ (J. Wysocki)
16.30 – 16.45  Transport dziecka COVID-19 (M. Borkowska)
16.45 – 17.00  Nauczanie kliniczne studentów w czasie ograniczenia wstępu do oddziałów szpitalnych (K. Czuryłowski)
17.00 – 17.15  Dyskusja

Sesja VII: Opieka ciągła małego pacjenta
17.15 – 17.30  Opieka hospicyjna w domu, w szpitalu
17.30 – 17.45  Możliwości opieki hospicyjnej w Polsce (R. Śmigiel)
17.45 – 17.55  Dyskusja
17.55 – 18.00  Zakończenie obrad

e-Warsztaty praktyczne:
15.00 – 16.00  Skrining słuchu (K. Wróblewska-Seniuk)
18.00 – 19.00  Wczesna rehabilitacja (B. Pusz)
19.00 – 20.00  Nieinwazyjne wspomaganie oddechu na OIOMie i w domu (Optiflow) (Ł. Karpiński)

UWAGA! Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie konferencji.

Uczestnicy otrzymają za udział w Konferencji 8 punktów edukacyjnych!

PROGRAM DO POBRANIA