Szczegółowe informacje oraz rejestracja: www.proinfantis.pl

Komitet naukowy:

Dr hab. n. med. Jan Mazela, prof. UM
Klinika Zakażeń Noworodka, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Bożena Kociszewska-Najman
Klinika Neonatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik
Klinika Neonatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Gruszfeld
Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Komitet Honorowy:
Prof. dr hab. Ryszard Lauterbach
Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego
Prof. dr hab. Andrzej Tykarski
JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu


„Micropreemies – the smallest with biggest challenges”

Czwartek 8.10.2020r. / Thursday 8th

14.00 – 15.00  Cewnikowanie naczyń centralnych przy pomocy USG (K. Chojnacka, Poznań)
15.15 – 16.15  Fizjoterapia w neonatologii (B. Pusz, Poznań)
16.30 – 17.30  Zastosowanie aEEG w OITN (Ł. Karpiński, Poznań)
17.45 – 18.45  Wyzwania dotyczące żywienia dojelitowego na oddziale neonatologii (B. Bancerz, Poznań)  

Piątek 9.10.2020r. / Friday 9th

SESJA I (Session I)
09.30 – 09.40  Powitanie (Welcome) (J. Mazela, B. Kociszewska-Najman, B. Królak-Olejnik, D. Gruszfeld)
09.40 – 10.05  Wyzwania leczenia VLBW z zaburzonym wzrastaniem wewnątrzmacicznym (Challenges in treatment of early – fetal growth restricted VLBW infants) – I. Reiss, The Netherlands
10.05 – 10.30  Chorioamnionitis – wyzwanie czy pomoc dla małego wcześniaka? (Chorioamnionitis – help or challenge for a micropreemie?) – B. Kramer, The Netherlands
10.30 – 10.55  Jak obniżyć ryzyko wystąpienia krwawienia dokomorowego (How to decrease risk of IVH?) – L. Ramenghi, Italy
10.55 – 11.15  Dyskusja (Discussion)

11.15 – 11.25  Przerwa (Break)

SESJA II (Session II)
Moderatorzy (Moderators): B. Królak-Olejnik, D. Gruszfeld
11.25 – 11.50  Żywienie enteralne skrajnych wcześniaków – mleko matki złoty standard (Enteral Feeding the Micropreemie; Human Milk is the Gold Standard) – A. Eidelman, Israel
11.50 – 12.15  Probiotyki dla skrajnych wcześniaków (Probiotics for micropreemies – are we ready?) – W. Mihatsch, Germany
12.15 – 12.40  Finezja żywienia skrajnych wcześniaków (Nutritional fine-tuning: Ca/P/Mg) – W. Mihatsch, Germany
12.40 – 13.00  Dyskusja (Discussion)
13.00 – 13.05  Prezentacja firmy SmartPharma

13.05 – 13.10  Przerwa (Break)

SESJA III (Session III)
Moderatorzy (Moderators): B. Kociszewska-Najman, R. Lauterbach
13.10 – 13.20  Wyzwania organizacyjne w opiece nad skrajnymi wcześniakami (Micropreemies – organizational challenges) – E. Helwich, Poland
13.20 – 13.45  Wyniki leczenia noworodków VLBW i follow-up w Japonii (Management of extremely preterm births in Japan and long term follow –up) – T. Isayama, Japan
13.45 – 14.10  Wyniki leczenia noworodków VLBW i follow-up w Szwecji (Management of extremely preterm births in Sweden and long term follow –up) – M. Norman, Sweden
14.10 – 14.25  MFGM wspiera aktywację układu odpornościowego noworodków i niemowląt (MFGM improves immune system) – J. Mazela, Poland
14.25 – 14.45  Dyskusja (Discussion)
14.45 – 14.55  Prezentacja firmy Nestle

14.55 – 15.00  Przerwa (Break)

SESJA IV (Session IV)
Moderatorzy (Moderators): I. Maroszyńska, M. Szymankiewicz-Bręborowicz
15.00 – 15.25  Mikro-wcześniaki: jak prowadzić leczenie przeciwbólowe? (Pain management for micropreemie) – S. Simons, The Netherlands
15.25 – 15.50  Badanie echokardiograficzne u skrajnych wcześniaków (Echo in micropreemie – not a small challenge) – N. Patel, UK
15.50 – 16.10  Wyzwania w diagnostyce zakażeń u noworodków – we współpracy z Thermo Fisher Scientific (Role of PCT In diagnosis of neonatal infections – supported by Thermo Fisher Scientific)T. Szczapa, Poznań
16.10 – 16.25  Dyskusja (Discussion)
16.25 – 16.35  Prezentacja firmy F&P

16.35 – 16.45  Przerwa (Break)

SESJA V (Session V)
Moderatorzy (Moderators): K. Kornacka, K. Wróblewska-Seniuk
16.45 – 17.10  Organizacja opieki neonatologicznej a przeżywalność skrajnych wcześniaków w Finlandii  (Organization of neonatal care in Finland – micropreemies outcome) – L. Lehtonen, Finland
17.10 – 17.35  10 przykazań mechanicznej wentylacji (10 commandments of ventilatory support) – S. Donn, USA
17.35 – 18.00  Mikro-wcześniaki – co z tą pępowiną; ciąć czy nie ciąć? (Micropreemie and the umbilical cord – to cut or not to cut?) – A. Katheria, USA
18.00 – 18.05  Prezentacja firmy Dutchmed
18.05 – 18.30  Proflaktyka RSV, zapalenie oskrzeli, nadwrażliwość dróg oddechowych i zaburzenia rozwojowe płuc – problemy wcześniaka w gabinecie pediatry (RSV prevention, bronchiolitis, reactive airways disease, and disorders of altered lung growth – problems of VLBW in pediatric office) – A. Merritt, USA
18.30 – 18.50  Dyskusja (Discussion

18.50 – 19.00  Zakończenie konferencji (Adjurn)


UWAGA! Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie konferencji.

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne wykładów anglojęzycznych!

Uczestnicy otrzymają za udział w Konferencji 8 punktów edukacyjnych!

PROGRAM DO POBRANIA