Nagrania z eProInfantis 2021 (10-11.06.2021r.)

249,00

SESJA I – Obrazowanie OUN
Ciało modzelowate w obrazowaniu ultrasonograficznym (J. Puskarz-Gąsowska)
Wskaźniki ciężkiego uszkodzenia mózgu w obrazie MRI u  noworodków leczonych hipotermią (M. Bekiesińska-Figatowska)
Rozwój noworodków leczonych hipotermią w zależności od miejsca uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (A. Goszczańska-Ciuchta)
Krwawienia wewnątrzczaszkowe u noworodków donoszonych- podział, obraz ultrasonograficzny (J. Czech-Kowalska)
Leukomalacja okołokomorowa – obecny stan wiedzy (R. Bokiniec)
SESJA II – Wybrane zagadnienia medycyny perinatalnej
Zaburzenia wzrastania wewnątrzmacicznego – wspólne wypracowanie planu dalszego postępowania (S. Kwiatkowski)
Kiedy odpępniać w przypadku noworodka wymagającego stymulacji i resuscytacji? (J. Mazela)
Wrodzona torbiel jajnika w okresie płodowym i noworodkowym (K. Kapczuk)
Terapia wenątrzmaciczna płodu w Polsce (M. Wielgoś)
Paliatywna medycyna perinatalna – opieka nad dzieckiem i jego rodziną (M. Borkowska-Kłos)
SESJA III – Zagadnienia okulistyczne w neonatologii i pediatrii
Wpływ wcześniactwa na narząd wzroku  – jak powinna wyglądać wielospecjalistyczna opieka nad dziećmi  z zaburzeniami widzenia? (A. Gotz-Więckowska)
Czy terapia anty-VEGF zastąpi laseroterapię? (M. Pawlak)
Odległe wyniki funkcjonale i anatomiczne witrektomii wykonanej z powodu odwarstwienia siatkówki w przebiegu ROP  u wcześniaków w pierwszych miesiącach życia (A. Chmielarz Czarnocińska)
Chirurgia witreoretinalna w neonatologii (M. Stopa)
SESJA IV – Szczepienia, COVID-19 i nie tylko
Wykład specjalny: Program przesiewowych badań w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) w Polsce (K. Kotulska-Jóźwiak)
Odporność a szczepienia przeciwko COVID-19 (E. Kuchar)
Szczepienia przeciwko COVID ciężarnych oraz matek karmiących piersią (R. Lauterbach)
Kalendarz szczepień u dzieci a COVID (T. Jackowska)
Szczepienia noworodków – kalendarz szczepień czy coś się zmienia? (I. Sadowska-Krawczenko)
Grypa – profilaktyka już u najmłodszych dzieci, zwłaszcza w dobie pandemii COVID-19 (I. Małecka)
SESJA V – Wyzwania psychiatryczne 
Jakie zaburzenia można uznać za neurorozwojowe? (B. Remberk)
Rozwój mowy u dzieci przedwcześnie urodzonych (A. Wojciechowska)
Zaburzenia psychiczne oraz zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży. Dodatkowy wpływ pandemii (A. Słopień)
SESJA VI – Ocena ultrasonograficzna krążenia mózgowego i narządów jamy brzusznej
Wybrane patologie krążenia mózgowego (D. Bulsiewicz)
Ocena krążenia trzewnego (P. Kruczek / P. Szymański)
Ocena krążenia nerkowego (P. Kruczek / P. Szymański)
Kiedy w obrazowaniu szyi poszerzyć diagnostykę obrazową? (K. Jończyk-Potoczna)
SESJA VII – Hematologia i nie tylko
Opieka nad noworodkiem z osoczową skazą krwotoczną (A. Kołtan)
Medycyna transplantacyjna w okresie noworodkowym (T. Jarmoliński)
Zastosowanie tromboelastografii w neonatologii (P. Korbal)
Nowotwór u noworodka – czy i jak mam go leczyć? (D. Januszkiewicz-Lewandowska)
SESJA VIII – Choroby układu oddechowego w okresie noworodkowym i niemowlęcym 
Ilościowa ocena nasilenia zmian płuc w USG a wskazania do podania surfaktantu – grant edukacyjny firmy Chiesi (P. Kruczek)
Ocena wydolności układu oddechowego u małego dziecka z BPD (I. Wojsyk)
Wyzwania wentylacyjne dla neonatologów i pediatrów (W. Błaż)
Nieinwazyjne wsparcie oddechu na poziomie I i II opieki neonatologicznej (T. Szczapa)
Jak skutecznie prowadzić nieinwazyjne wsparcie oddechu u noworodka i niemowlęcia (Ł. Karpiński)
SESJA IX – Żywienie noworodka i niemowlęcia
Prezentacja produktowa firmy Nestle
Wzmacnianie mleka kobiecego – sztuka czy nauka? (B. Królak Olejnik)
Nowa formuła tłuszczów – MFGM (J. Mazela)
Dieta wegetariańska i wegańska w domu a żywienie dziecka (A. Horvath)
Wpływ zmian w opiece okołoporodowej wynikających z COVID-19  na sposób żywienia noworodka (A. Wesołowska)

SKU: 5 Kategoria: