Nagrania z eProInfantis 2020 (19.06.2020r.)

249,00

Sesja I: Adaptacja do życia pozamacicznego
Postępowanie z noworodkiem z ryzykiem ZZO (B. Łoniewska)
Wymagania sprzętowe na sali porodowej – COVID-19 (A. Kornacka)
Odpępnianie (J. Mazela)

Sesja II: Wyzwania diagnostyczne
Hiperamonemie – grant edukacyjny firmy Recordati (Ł. Kałużny)
Niewydolność krążenia – wyzwania diagnostyczne (I. Maroszyńska)
Wiotkość krtani czy porażenie nerwu krtaniowego? (J. Szydłowski)
Szybka diagnostyka ciężkich i postępujących zaburzeń neurologicznych u noworodków (R. Śmigiel)
Wrodzony zespół nerczycowy – infekcja czy geny? (T. Jarmoliński)

Sesja III: COVID-19
Szczepienia w dobie pandemii (T. Jackowska)
Zabezpieczenie i szczepienia dla personelu w gabinecie POZ (J. Wysocki)
Transport dziecka COVID-19 (M. Borkowska-Kłos)
Nauczanie kliniczne studentów w czasie ograniczenia wstępu do oddziałów szpitalnych (K. Czuryłowski)

Sesja IV: Żywienie
Kiedy i jak wzmacniać pokarm kobiecy? (B. Królak-Olejnik)
Czy, kiedy i jaki probiotyk? (J. Kwiecień)
Skaza białkowa czy nietolerancja laktozy? (A. Horvath)
Co robić jak nie ma pokarmu matki? (D. Gruszfeld)
MFGM wspiera aktywację układu odpornościowego noworodków i niemowląt (J. Mazela)

Sesja V: Diagnostyka obrazowa w neonatologii i pediatrii
Rola USG w chorobach metabolicznych (R. Bokiniec)
Diagnostyka śródpiersia u noworodków i dzieci starszych (P. Kruczek / P. Szymański)
Nowe aspekty oceny cewników centralnych u noworodków przy użyciu USG (K. Chojnacka)
Diagnostyka ultrasonograficzna zrostów opłucnowych (P. Kruczek / P. Szymański)

Sesja VI: Zakażenia
Jaka jest odpowiedź zapalna u noworodka i co z tego wynika? (R. Lauterbach)
Rozważna antybiotykoterapia w okresie niemowlęcym (E. Kuchar)
Zapalenie oskrzelików u dzieci: jedno rozpoznanie – dwie choroby (W. Feleszko)
Wyzwania w diagnostyce zakażeń u noworodków (we współpracy z Thermo Fisher Scientific) (T. Szczapa)
Zakażenie RSV – grant edukacyjny firmy Abbvie (J. Mazela)

Sesja VII: Opieka ciągła małego pacjenta
Opieka hospicyjna w domu po hospitalizacji (M. Wąsek-Buko)
Możliwości opieki hospicyjnej w Polsce (R. Śmigiel)

e-Warsztaty praktyczne:
Skrining słuchu (K. Wróblewska-Seniuk)
Wczesna rehabilitacja (B. Pusz)
Nieinwazyjne wspomaganie oddechu na OIOMie i w domu (Optiflow) (Ł. Karpiński)

SKU: 5 Kategoria: