Szanowni Państwo,

W środę 13 października zostały Państwu udostępnione nagrania wykładów.

Pakiet PODSTAWOWY – brak dostępu do nagrań.
Pakiet STANDARD – 
udostępnione nagrania wykładów nie obejrzanych podczas transmisji na żywo do dnia 27.10.2021r. do północy (jednokrotne odtworzenie)
Pakiet PREMIUM – 
udostępnione nagrania wykładów na 12 miesięcy (bez żadnych ograniczeń).

Certyfikaty uczestnictwa: osoby które obejrzały wszystkie wykłady otrzymały certyfikat w dniu 13.10. Pozostałe osoby otrzymają certyfikat po 27.10.

eBook – zostanie przesłany posiadaczom pakietów STANDARD i PREMIUM do 7 listopada 2021.

PRZYPOMINAMY, ŻE CAŁY CZAS MOŻNA WYKUPIĆ DOSTĘP DO NAGRAŃ KONFERENCJI.


ProInfantis to cykl konferencji naukowo-szkoleniowych skierowanych do pediatrów, neonatologów, położnych i pielęgniarek. W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 poprzednie edycje konferencji (eProInfantis 2020, eProInfantis 2020 International oraz eProInfantis 2021) zorganizowaliśmy w formie konferencji online ze streamingiem na żywo.

Dotychczasowy cykl konferencji online pod nazwą eProInfantis okazał się bardzo dużym sukcesem, ponieważ łącznie w tych 3 wydarzeniach wzięło udział 2310 uczestników!  Osoby które nie mogły wziąć udziału w obradach na żywo otrzymały możliwość obejrzenia pominiętych wykładów w ciągu 2 tygodni, w celu uzyskania certyfikatu z punktami edukacyjnymi. Takie elastyczne podejście w połączeniu z bezpieczeństwem (w obecnej sytuacji epidemiologicznej uczestnicy mają możliwość wysłuchania wykładów w bezpiecznych warunkach, bez kontaktu z innymi osobami), wygodą (możliwość wzięcia udziału w konferencji „bez wychodzenia z domu” z dowolnego miejsca na Ziemi), oszczędnością czasu (uczestnicy nie tracą czasu na dojazd do miejsca gdzie odbywa się konferencja), oszczędnością pieniędzy (niższa opłata za udział w konferencji w porównaniu do stacjonarnej konferencji oraz brak kosztów dojazdu i noclegu) oraz dostępem do nagranych wykładów przez 12 miesięcy spowodowały, że zainteresowanie ze strony uczestników przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Opinie uczestników to potwierdzają:

„Dziękuję organizatorom za tak pięknie przygotowaną konferencję i za bardzo interesujące tematy szkoleń.”

„Wyborny dobór prelegentów, gratulacje”

„Wysoka merytoryka wystąpień, poruszenie problemów z którymi mamy do czynienia w codziennej pracy. Dziękuje ,ze pandemia nie pozbawiła nas merytorycznej wymiany poglądów. Brawa i podziękowania dla organizatorów i wykładowców.”

„Świetna organizacja, jestem pełna podziwu jak wszystko płynnie przebiegało.”

„Jestem na plus wszystkiego, mogłam siedzieć w domu, ugotować obiad i wygodnie w fotelu uczestniczyć w wykładach!!!”

 „Rewelacyjnie przygotowana konferencja, dziękuję i z niecierpliwością czekam na jesień i kolejne wydarzenie”

„Super tematy, świetni wykładowcy i rewelacyjna forma e-konferencji. Brakuje tylko zachodu słońca nad morzem ;-)”

Kolejna II edycja konferencji eProInfantis 2021 International czyli konferencja z udziałem wykładowców zagranicznych oraz tłumaczeniem symultanicznym ze streamingiem na żywo odbędzie się w dniach 7-8 października br. W czwartek mamy zaplanowane e-warsztaty praktyczne w godzinach popołudniowych, natomiast w piątek obrady przez cały dzień. Liczymy, że kolejne wydarzenie z cyklu ProInfantis spotka się z pozytywnym odbiorem wśród Państwa.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na szybkie spotkanie,

Prof. Jan Mazela
eProInfantis 2021 International
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne wykładów anglojęzycznych!

Uczestnicy otrzymają za udział w Konferencji 9 punktów edukacyjnych!

“New therapies in neonatology”

Patronat honorowy
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka
Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach
Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

Czwartek 7.10.2021r. / Thursday 7th

e-Warsztaty praktyczne (Practical workshops)

13.00 – 14.00  Praktyczne i kliniczne zastosowanie NIRS przy łóżku chorego (Ł. Karpiński, Poznań)  
14.15 – 15.15  Cewnikowanie naczyń centralnych przy pomocy USG (K. Chojnacka, Poznań)  
15.30 – 16.30  Wczesna rehabilitacja neurologopedyczna u wcześniaków i noworodków (W. Pawlukowska, Szczecin)  
16.45 – 17.45  Wczesna diagnostyka i różnicowanie NEC (P. Kruczek/P. Szymański, Kraków)  

Piątek 8.10.2021r. / Friday 8th

09.30 – 09.40  Powitanie (Welcome)

SESJA I (Session I) – Żywienie (Nutrition)
Przewodniczący (Chairperson): B. Królak-Olejnik, Poland

09.40 – 10.05  Wpływ diety kobiety karmiącej na skład mleka (The impact of maternal diet on breast milk: implication for management decisions) – A. Eidelman, Israel
10.05 – 10.30  Probiotyki a wcześniactwo – czy potrzebujemy więcej badan? (Probiotics for preterm infants – do we need more research, or do we need more action) – S. Johansson, Sweden
10.30 – 10.55  Żywienie i NEC (Nutrition and NEC) – D. Adamkin, USA
10.55 – 11.15  Hydrolizaty białkowe – status quo 2021 (Protein hydrolysates – status quo 2021) – J. Mazela, Poland
11.15 – 11.25  Prezentacja firmy Nestle (Nestle product presentation)
11.25 – 11.45  Dyskusja (Discussion)
11.45 – 11.55  Przerwa (Break)

SESJA II (Session II) – Zakażenia (Infections)
Przewodniczący (Chairperson): R. Lauterbach, Poland

11.55 – 12.20  Co musimy jeszcze wiedzieć nim zaczniemy stosować pentoksyfilinę? (Pentoxyphilline trial – what else should we know before using PTX) – R. Taal, The Netherlands
12.20 – 12.45  Chorioamnionitis (Chorioamnionitis ) – B. Kramer, The Netherlands
12.45 – 13.00  Dyskusja (Discussion)
13.00 – 13.10  Przerwa (Break)

SESJA III (Session III) – Adaptacja do życia pozamacicznego (Adaptation to postnatal life)
Przewodniczący (Chairperson): T. Szczapa, Poland

13.10 – 13.35  Odpępnianie (Umbilical cord clamping – update) – A. Katheria, USA
13.35 – 14.00  Paracetamol i przetrwały przewód tętniczy (Paracetamol and PDA) – M. Hallman, Finland
14.00 – 14.20  Wyniki badania TRIOCAPI we Francji – czego się dowiedzieliśmy odnośnie postępowania w przypadku PDA u wcześniaków? (Management of persistent ductus arteriosus in very premature neonates. Results of the French TRIOCAPI trial, perspectives for clinicians, and subsequent studies on this topic) – G. Cambonie, France
14.20 – 14.45  Znieczulać czy nie znieczulać do LISY? (To sedate or not sedate for LISA) – S. Simons, The Netherlands
14.45 – 15.00  Dyskusja (Discussion)
15.00 – 15.05  Przerwa (Break)

SESJA IV (Session IV) – Encefalopatia niedotleniowo-niedokrwienna (HIE) (Hypoxic ischemic encephalopathy (HIE))
Przewodniczący (Chairperson): E. Gulczyńska, Poland

15.05 – 15.30  Wczesne stosowanie allopurinolu w encefalopatii niedotlenieniowo -niedokrwiennej (Early postnatal allopurinol for evolving HIE: rational for  the ALBINO trial ) A. Franz, Germany
15.30 – 15.55  Wykorzystanie komórek macierzystych w leczeniu encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej (Mesenchymal stem cell treatment in Hypoxic Ischemic encephalopathy) – F. Van Bel, The Netherlands
15.55 – 16.20  Neuro obrazowanie w encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej (Neuro imaging in HIE) – M. Benders, The Netherlands
16.20 – 16.45  Hipotermia terapeutyczna a następstwa prawne (Therapeutic hypothermia for HIE – legal issues) – S. Donn, USA
16.45 – 17.00  Dyskusja (Discussion)
17.00 – 17.10  Przerwa (Break)

SESJA V (Session V) – Varia
Przewodniczący (Chairperson): D. Gruszfeld, Poland

17.10 – 17.30  Przełomy w SMA – Program przesiewowych badań w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) oraz terapia genowa (Breakthroughs in SMA – Screening program for spinal muscular atrophy (SMA) and gene therapy) – M. Gos, Poland
17.30 – 17.50  Nieinwazyjne wsparcie oddechu u noworodka i niemowlęcia (Nasal High Flow Therapy with OptiflowTM) –  J. Mazela, Poland
17.50 – 18.00  Dyskusja (Discussion)
18.00 – 18.10  Przerwa (Break)

SESJA VI (Session VI) – COVID19
Przewodniczący (Chairperson): I. Maroszyńska, Poland

18.10 – 18.35  Pandemia COVID a opieka okołoporodwa (COVID pandemy and perinatal health – neonatologist perspective) – I. Reiss, The Netherlands
18.35 – 19.00  Wirusy: SARS-CoV-2 i RSV (SARS-Cov-2 and RSV) – M. Goldstein, USA
19.00 – 19.15  RSV w czasach pandemii COVID – czy to problem w okresie noworodkowym? (RSV in COVID pandemic – is it a problem in the neonatal period?) – J. Mazela, Poland
19.15 – 19.35  RSV a grypa – siła profilaktyki (RSV and influenza – the power of prevention) – E. Kuchar, Poland
19.35 – 19.50  Dyskusja (Discussion)
19.50 – 19.55  Zakończenie konferencji (Adjurn)


UWAGA! Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie konferencji.

PROGRAM DO POBRANIA

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne wykładów anglojęzycznych!

Uczestnicy otrzymają za udział w Konferencji 9 punktów edukacyjnych!

E-ProInfantis 2021 to także możliwość wzięcia udziału w e-warsztatach praktycznych, które odbędą się w dniu 7 października.

e-Warsztaty praktyczne (Practical workshops)

13.00 – 14.00  Praktyczne i kliniczne zastosowanie NIRS przy łóżku chorego (Ł. Karpiński, Poznań)
14.15 – 15.15  Cewnikowanie naczyń centralnych przy pomocy USG (K. Chojnacka, Poznań)
15.30 – 16.30  Wczesna rehabilitacja neurologopedyczna u wcześniaków i noworodków (W. Pawlukowska, Szczecin)
16.45 – 17.45  Wczesna diagnostyka i różnicowanie NEC (P. Kruczek/P. Szymański, Kraków)

Udział w e-warsztatach praktycznych jest możliwy tylko dla uczestników konferencji, którzy wykupili pakiet podstawowy, standard lub premium. E-warsztaty nie będą kolidowały z wykładami. W trakcie transmisji będzie możliwość zadawania pytań/komentowania.

Udział w warsztatach jest dodatkowo płatny – 49zł/69zł brutto za warsztat. Dodatkowo otrzymujecie Państwo dostęp do nagrania video na okres 12 miesięcy.

UWAGA! Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie konferencji.

PROGRAM DO POBRANIA

Oferujemy Państwu do wyboru trzy warianty udziału w eProinfantisie 2021 International. Szczególnie zachęcamy do wyboru pakietu Premium w ramach którego otrzymujecie Państwo dostęp do nagrań video wszystkich wykładów na 12 miesięcy.

Do piątku 8 października do godz. 9.30 trwa przedsprzedaż biletów w promocyjnych cenach!

1 warunkiem otrzymania certyfikatu jest wysłuchanie wszystkich wykładów. Aktywność uczestników będzie monitorowana i weryfikowana. Posiadacze pakietów STANDARD i PREMIUM mają możliwość obejrzenia pominiętych wykładów do 27 października
2 w e-booku znajdą się prezentacje od wykładowców, którzy wyrażą zgodę na ich publikację. E-book zostanie udostępniony uczestnikom do 1 miesiąca po wydarzeniu.
3 nagrane wykłady zostaną udostępnione najszybciej jak to będzie możliwe, jednak nie wcześniej jak w ciągu 72 godz. od zakończenia konferencji.

Wpłaty proszę dokonywać na konto organizatora logistycznego:
Getins
ul. Wiosenna 4,
62-022 Sasinowo
Santander Bank
32 1090 1362 0000 0001 3364 9407
Tytuł przelewu: e-ProInfantis 2021 International, imię i nazwisko uczestnika

Czy istnieje możliwość otrzymania faktury VAT?
Tak, istnieje możliwość otrzymania faktury VAT. Podczas rejestracji można wyrazić chęć otrzymania fv. W takim przypadku w formularzu rejestracyjnym pojawią się dodatkowe pola, w których należy podać dane firmy, na którą ma zostać wystawiona faktura. Faktura zostanie wysłana do Państwa droga e-mailową w ciągu kilku dni od otrzymania wpłaty.


Dokonałam(em) rejestracji na konferencję, jednak nie otrzymałam(em) na e-maila żadnego potwierdzenia. Co powinnam(em) zrobić w takim przypadku?
Po dokonaniu rejestracji każdy uczestnik otrzymuje automatycznie e-maila potwierdzającego rejestrację. Zdarza się, że e-mail może trafić do innego folderu np. SPAM/Oferty/Kosz, dlatego w pierwszej kolejności prosimy o sprawdzenie tych folderów. W razie dalszych problemów prosimy o kontakt z nami.


Co zrobić jeśli nie otrzymałam(em) kodu dostępu do transmisji online po 5 października mimo dokonania wpłaty za uczestnictwo?
Kod dostępu powinna(powinien) Pan(i) dostać do 5 października na skrzynkę e-mail. Zdarza się, że e-mail może trafić do innego folderu np. SPAM/Oferty/Kosz, dlatego w pierwszej kolejności prosimy o sprawdzenie tych folderów. W razie dalszych problemów prosimy o kontakt z nami.


Po dokonaniu wpłaty pieniędzy chciałabym(chciałbym) zmienić wariant uczestnictwa. Czy jest to możliwe?
Tak, istnieje możliwość zmiany wariantu uczestnictwa. W tej kwestii prosimy o kontakt z nami.


Czy można się zarejestrować w terminie po 5 października?
Jeszcze nie wiemy. O decyzji poinformujemy za stronie internetowej.


Czy za udział w e-Proinfantisie 2021 International otrzymam certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi ?
Tak, wszyscy uczestnicy mają możliwość otrzymania certyfikatu z punktami edukacyjnymi. Warunkiem otrzymania takiego certyfikatu jest wysłuchanie wszystkich wykładów – Państwa uczestnictwo będzie weryfikowane za pomocą systemu monitorowania. Uczestnicy wybierający wariant PODSTAWOWY zobligowani są do wysłuchania wszystkich sesji live w dniu 7 października, natomiast osoby posiadające wariant STANDARD lub PREMIUM mają możliwość uzupełnienia brakujących wykładów do dnia 27 października.


Czy mogę zrezygnować z udziału w e-Proinfantisie 2021 International?
Zwrot kosztów związany z wycofaniem się z udziału w konferencji jest możliwy w przypadku rezygnacji do 25.09.2021r. Po tym terminie żądania zwrotu wpłaconych pieniędzy nie będą uwzględniane.

Prof. Ryszard Lauterbach
Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

Prof. Andrzej Tykarski
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY:
Klinika Zakażeń Noworodków, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ORGANIZATOR LOGISTYCZNY:
Getins Rafał Szenrok
Sasinowo ul. Wiosenna 4,
62-022 MosinaKonferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką z zakresu pediatrii i neonatologii.