Zapraszamy na webinar na żywo

30 listopada 2022 r. (śoda) godz. 17:00

Diagnostyka nadciśnienia płucnego w pytaniach i odpowiedziach

TEMATYKA SPOTKANIA

Przypadki kliniczne – quiz
PPHN – co chciałbyś wiedzieć, a o co boisz się zapytać
Echokardiografia w PPHN dla każdego
Pułapki diagnostyczne – obowiązkowa diagnostyka różnicowa

PRELEGENCI

Zdjęcia prowadzących - dr n. med. Piotr Kruczek oraz lek. Piotr Szymański

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Dłonie mamy obejmujące stópki noworodka
Logo Chiesi

Chiesi Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000223692, NIP 5272456136, BDO 000024256, kapitał zakładowy: 14.000.000 zł.