Szanowni Państwo,

Dziękujemy za udział w webinarze edukacyjnym pt. Co w trawie piszczy? – nowości w terapii genowej SMA który odbył się w środę 17 listopada 2021r. w godz. 17.00-18.30.

Certyfikaty uczestnictwa zostały wysłane do osób obecnych na spotkaniu na adresy email podane podczas rejestracji.

Dziękujemy partnerowi spotkania – firmie Novartis!


Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym webinarze edukacyjnym poświęconym SMA pt. „Co w trawie piszczy? – nowości w terapii genowej SMA” zaplanowanym na 17 listopada 2021r. w godz. 17.00-18.30

PROGRAM

17.00-17.10 Rozpoczęcie spotkania – Prof. dr hab. Jan Mazela

17.10-17.40 Program badań przesiewowych w kierunku SMA w Polsce – Prof. dr hab. Monika Gos (Zakład Genetyki Medycznej,  Instytut Matki i Dziecka w Warszawie)

17.40-18.10 Terapia genowa – najnowsze doniesienia z badań klinicznych w 2021r. – Dr n. med. Łukasz Przysło (Klinika Neurologii Rozwojowej i Epileptologii ICZMP w Łodzi)

18.10-18.30 Dyskusja

Udział w konferencji jest darmowy. Uczestnicy otrzymają certyfikat z 1 punktem edukacyjnym.

PRELEGENCI

Prof. dr hab. Monika Gos – Kierownik Pracowni Genetyki Rozwoju, Zakład Genetyki Medycznej IMID W Instytucie Matki i Dziecka zatrudniona od 2009 r. Wcześniej pracowała w Zakładzie Biologii Komórki Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie, gdzie w 2005 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. W 2010 r. uzyskała tytuł specjalisty w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej, a od 2016 jest specjalistą certyfikowanym przez European Board of Medical Genetics. W 2012 odbyła staż naukowy w Department of Human Genetics, McGill University w Montrealu, gdzie zapoznała się z techniką sekwencjonowania następnej generacji, którą następnie wdrożyła do badań diagnostycznych i naukowych w Zakładzie Genetyki Medycznej IMiD. Jest członkiem European Society of Human Genetics, Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka i Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Jest autorem / współautorem prac oryginalnych i poglądowych z zakresu genetyki człowieka i biologii molekularnej. Jest również laureatką nagród zespołowych Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, w wyróżnienia honorowego PTGC za najlepsze wydawnictwo monograficzne.


Dr n. med. Łukasz Przysło – Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2003), specjalista w dziedzinie pediatrii i neurologii dziecięcej. W 2009 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych. Ukończył studia podyplomowe z Psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Od 2005 roku pracuje jako neuropediatra w Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci w Łodzi oraz jest adiunktem w Klinice Neurologii Rozwojowej i Epileptologii ICZMP w Łodzi.

PARTNER