Szanowni Państwo,

Dziękujemy za udział w webinarze edukacyjnym pt. Co w trawie piszczy? – nowości w terapii genowej SMA który odbył się w środę 17 listopada 2021r. w godz. 17.00-18.30.

Certyfikaty uczestnictwa zostały wysłane do osób obecnych na spotkaniu na adresy email podane podczas rejestracji.

Na Państwa prośbę udostępniamy nagranie spotkania, które będzie dostępne do dnia 30 listopada br. do północy.

NAGRANIE* – KLIK

*Hasło otrzymaliście Państwo na skrzynkę mailową.

Dziękujemy partnerowi spotkania – firmie Novartis!


Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym webinarze edukacyjnym poświęconym SMA pt. “Co w trawie piszczy? – nowości w terapii genowej SMA” zaplanowanym na 17 listopada 2021r. w godz. 17.00-18.30

PROGRAM

17.00-17.10 Rozpoczęcie spotkania – Prof. dr hab. Jan Mazela

17.10-17.40 Program badań przesiewowych w kierunku SMA w Polsce – Prof. dr hab. Monika Gos (Zakład Genetyki Medycznej,  Instytut Matki i Dziecka w Warszawie)

17.40-18.10 Terapia genowa – najnowsze doniesienia z badań klinicznych w 2021r. – Dr n. med. Łukasz Przysło (Klinika Neurologii Rozwojowej i Epileptologii ICZMP w Łodzi)

18.10-18.30 Dyskusja

Udział w konferencji jest darmowy. Uczestnicy otrzymają certyfikat z 1 punktem edukacyjnym.

PRELEGENCI

Prof. dr hab. Monika Gos – Kierownik Pracowni Genetyki Rozwoju, Zakład Genetyki Medycznej IMID W Instytucie Matki i Dziecka zatrudniona od 2009 r. Wcześniej pracowała w Zakładzie Biologii Komórki Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie, gdzie w 2005 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. W 2010 r. uzyskała tytuł specjalisty w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej, a od 2016 jest specjalistą certyfikowanym przez European Board of Medical Genetics. W 2012 odbyła staż naukowy w Department of Human Genetics, McGill University w Montrealu, gdzie zapoznała się z techniką sekwencjonowania następnej generacji, którą następnie wdrożyła do badań diagnostycznych i naukowych w Zakładzie Genetyki Medycznej IMiD. Jest członkiem European Society of Human Genetics, Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka i Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Jest autorem / współautorem prac oryginalnych i poglądowych z zakresu genetyki człowieka i biologii molekularnej. Jest również laureatką nagród zespołowych Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, w wyróżnienia honorowego PTGC za najlepsze wydawnictwo monograficzne.


Dr n. med. Łukasz Przysło – Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2003), specjalista w dziedzinie pediatrii i neurologii dziecięcej. W 2009 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych. Ukończył studia podyplomowe z Psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Od 2005 roku pracuje jako neuropediatra w Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci w Łodzi oraz jest adiunktem w Klinice Neurologii Rozwojowej i Epileptologii ICZMP w Łodzi.

PARTNER