PRO INFANTIS 2017

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Bardzo dziękuję za liczny udział w tegorocznej pierwszej edycji Konferencji ProInfantis 2017. Na obrady do Międzyzdrojów przybyło blisko 300 osób, liczba osób zainteresowanych wydarzeniem przerosła nasze najśmielsze oczekiwania.

Chciałbym przede wszystkim serdecznie podziękować wykładowcom naszego wspólnego pediatryczno-neonatologicznego spotkania za wygłoszone wykłady oraz prezentacje bardzo ciekawych przypadków. Dziękuje również konsultantom Krajowym i Wojewódzkim za przybycie oraz za tak bardzo nam potrzebne opinie przedstawiane podczas dyskusji „kanapowych”. Dziękuję w imieniu swoim i komitetów: Naukowego i Organizacyjnego za liczne słowa uznania dla wartości merytorycznych przedstawianych podczas konferencji oraz dla samej organizacji ProInfantis 2017. Ponieważ wyrażali Państwo praktycznie jednogłośnie potrzebę takich spotkań, zapraszam już dzisiaj za rok na kolejne spotkanie ProInfantis 2018. Szczegóły wkrótce…

Oczywiście nie moglibyśmy spotkać się i dokształcać gdyby nie wsparcie sponsorów. W imieniu organizatorów i uczestników chciałbym wyrazić podziękowania wszystkim bursztynowym i srebrnym partnerom naszej konferencji.

Wzorem spotkania Neonatus w ciągu 2. tygodni na stronie ProInfantis znajdziecie Państwo prezentacje w formie PDF, tych wykładowców, którzy wyrażą zgodę na ich umieszczenie na stronie www.

Podczas dwudniowego ProInfantis 2017 poruszyliśmy szereg ważnych problemów. Poniżej postaram się zwrócić Państwa uwagę na najważniejsze kwestie:

 • Podczas porodu noworodka urodzonego przedwcześnie należy opóźnić odpępnienie przynajmniej o 60 sekund
 • USG płuc jest bardzo przydatną metodą diagnostyczną umożliwiającą różnicowanie TTN i ZZO przy łóżku chorego
 • Pierwszym lekiem z wyboru po przyjęciu noworodka na oddział intensywnej terapii może być Cytrynian kofeiny zwłaszcza jeżeli planujemy podać surfaktant w mniej inwazyjny sposób
 • Ryzyko zakrzepicy żylnej rośnie odwrotnie proporcjonalnie do wieku ciążowego, natomiast wprost proporcjonalnie do długości utrzymywania linii centralnej, oraz wystąpienia zakażenia uogólnionego. Rekombinowany tkankowy aktywator plazminogenu (Aktyliza) może być skuteczną i bezpieczna metodą leczenia ostrej zakrzepicy u noworodków, wymaga to jednak zastosowania dokładnego protokołu w ramach badania klinicznego.
 • U noworodków i niemowląt przyjętych z domu z objawami zakażenia dolnych i górnych dróg oddechowych należy wykonywać szybkie testy diagnostyczne w kierunku powszechnych chorób wirusowych takich jak RSV czy grypa, bo można w ten sposób zmniejszyć częstość stosowania antybiotyków
 • Prokalcytonina jest pomocnym, wczesnym markerem w wykrywaniu zakażenia uogólnionego
 • USG może być bardzo przydatnym narzędziem umożliwiającym określenie położenia końcówki linii centralnej w naczyniu żylnym
 • Zdrowy noworodek i zdrowe niemowlę nie wymaga dodatkowej suplementacji żadnymi preparatami poza suplementacją witaminą D3. Należy poinformować rodziców, że prawidłowo zbilansowana dieta u prawidłowo rozwijającego się niemowlęcia jest wystarczającym źródłem wszystkich niezbędnych składników odżywczych.
 • Najnowsza metaanaliza nt. stosowania probiotyków na oddziałach intensywnej terapii nad noworodkami z roku 2017 wskazuje na ich skuteczność w zakresie ograniczenia wystąpienia zakażenia uogólnionego oraz NEC. Należy jednak zwrócić uwagę czy stosowane probiotyki zawierają szczepy, które były przebadane w badaniach klinicznych.
 • Podwyższona temperatura u noworodka i niemowlęcia może być pierwszym objawem tak poważnej choroby jak zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i nie powinna być bagatelizowana. Należy również u tych pacjentów wykluczyć zakażenie układu moczowego.
 • W przypadku stosowania suplementacji preparatami żelaza należy pamiętać, że żelazo elementarne ma korzystniejszy profil tolerancji leku, oraz jest łatwiej przyswajalne.
 • Zintegrowane EEG może być pomocnym badaniem w leczeniu klinicznych drgawek, oraz może być pomocne w określaniu stopnia uszkodzenia OUN w pierwszych tygodniach życia zwłaszcza w przypadku prawidłowego obrazu USG.
 • Istnieje bardzo duża potrzeba przeprowadzenia badań w kierunku wystandaryzowania skali Bayley na populacji polskich dzieci. Jest to jedyna metoda oceny rozwoju umożliwiająca porównanie rozwoju wcześniaków w Polsce na tle innych krajów europejskich.

Z wyrazami szacunku,
Jan Mazela
Przewodniczący Komitetu Naukowego