Dziękujemy za udział w wydarzeniu! Dostęp po powtórki nagrania jest dostępny TUTAJ

Zapraszamy na webinar na żywo

21 września 2022 r. (środa) godz. 19:00

FAST – USG stanów nagłych u noworodka

TEMATYKA SPOTKANIA

Szybka ocena ultrasonograficzna w stanach zagrożenia życia 
Ocena wolemii, kurczliwości serca 
Rozpoznanie odmy opłucnowej 
Wykluczenie tamponady serca

PRELEGENCI

Zdjęcia prowadzących - dr n. med. Piotr Kruczek oraz lek. Piotr Szymański

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Dłonie mamy obejmujące stópki noworodka
Logo Chiesi

Chiesi Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000223692, NIP 5272456136, BDO 000024256, kapitał zakładowy: 14.000.000 zł.