Program do pobrania

Komitet naukowy:
Dr hab. n. med. Jan Mazela, prof. UM
Prof. dr hab. n. med. Beata Czeszyńska
Dr n. med. Tomasz Jarmoliński
Prof. dr hab. n. med Tomasz Urasiński
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kurylak
Dr n. med. Piotr Korbal

Komitet Honorowy:
Prof. dr hab. Katarzyna Kornacka, Prof. dr hab. Ewa Helwich, Prof. dr hab. Teresa Jackowska

08.00 – 08.50 Rejestracja uczestników
09.00 – 09.10 Powitanie

CZWARTEK – 13.06.2019r.
SESJA I: PROBLEMY CHIRURGII OKRESU NOWORODKOWEGO I ICH NASTĘPSTWA (P. Mańkowski, M. Błaszczyński)
09.00 – 09.20 Techniki operacyjne w okresie noworodkowym i niemowlęcym. Ciągły postęp czy stagnacja? – P. Mańkowski, Poznań
09.20 – 09.40 NEC – diagnostyka USG – P. Kruczek, Kraków
09.40 – 10.00 NEC – czy można uniknąć operacji? – M. Błaszczyński, Poznań
10.00 – 10.20 Zastosowanie monitorów bólu w neonatologii – W. Walas, Opole
10.20 – 10.40 Strategia leczenia bólu – E. Michalska, Warszawa
10.40 – 10.55 Przerwa kawowa

SESJA II – PROBLEMY CHIRURGII OKRESU NOWORODKOWEGO I ICH NASTĘPSTWA (D. Gruszfeld, B. Czeszyńska)
10.55 – 11.15 Choroby onkologiczne w okresie noworodkowym i niemowlęcym. Rola chirurga dziecięcego – P. Mańkowski, Poznań
11.15 – 11.35 Leczenie żywieniowe dziecka po zabiegu operacyjnym – D. Gruszfeld, Warszawa
11.35 – 11.55 Noworodek i niemowlę po zabiegu operacyjnym w gabinecie pediatry – M. Błaszczyński, Poznań
11.55 – 12.15 Dyskusja – D. Gruszfeld, Warszawa

SESJA III – SZCZEPIENIA (T. Jackowska, J. Wysocki)
12.15 – 12.35 Szczepienia kobiet w ciąży oraz szczepienia rodzinne – jak realizować optymalne strategie – T. Jackowska, Warszawa
12.35 – 12.55 Powikłania poszczepienne – mity i fakty – J. Wysocki, Poznań
12.55 – 13.15 Jak rozmawiać z antyszczepionkowcami? – I. Sadowska-Krawczenko, Bydgoszcz
13.15 – 13.35 Indywidualny kalendarz szczepień – kiedy i jak? – J. Wysocki, Poznań
13.35 – 13.45 Dyskusja
13.45 – 14.50 Przerwa i lunch

SESJA IV: ZAKAŻENIA (E. Helwich, P. Korbal) 
14.50 – 15.10 Pierwszy sezon RSV z poszerzoną profilaktyką – grant edukacyjny firmy Abbvie – E. Helwich, Warszawa
15.10 – 15.30 Hospitalizacje RSV w sezonie 2018/2019 – A. Kornacka, Poznań
15.30 – 15.50 Czy noworodek i niemowlę może zachorować na grypę? – T. Jackowska, Warszawa
15.50 – 16.10 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – B. Łoniewska, Szczecin
16.10 – 16.30 Pielęgnacja i higiena jamy ustnej u noworodka, niemowląt i małych dzieci – J. Mazela, Poznań
16.30 – 16.50 Prokalcytonina – czy już wszystko wiemy na jej temat? – R. Jaworski, Warszawa
16.50 – 17.05 Dyskusja

SESJA V: DIAGNOSTYKA OBRAZOWA (K. Jończyk, P. Kruczek)
17.05 – 17.25 Trudne rtg – przypadki- K. Jończyk, Poznań
17.25 – 17.45 USG przy łóżku noworodka -przypadki – P. Kruczek, Kraków
17.45 – 18.05 USG w gabinecie pediatry – K. Jończyk, Poznań
18.05 – 18.25 USG w diagnostyce i małych zabiegach – K. Chojnacka, Poznań
18.25 – 18.40 USG w transporcie “N” – K. Sroczyńska, Poznań
18.40 – 19.00 Dyskusja
19.00 – 19.10 Podsumowanie dnia

PIĄTEK – 14.06.2019r.

SESJA VI: CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO OD URODZENIA PO LICEUM (W. Feleszko, A. Pogorzelski)
08.30 – 08.50 Czy kaszel trzeba leczyć? – W. Feleszko, Warszawa
08.50 – 09.10 Kiedy do laryngologa? – J. Szydłowski, Poznań
09.10 – 09.30 Kiedy do pulmonologa? – A. Pogorzelski, Rabka-Zdrój
09.30 – 09.50 Guzy i wady wrodzone górnych dróg oddechowych – J. Szydłowski, Poznań
09.50 – 10.10 Dyskusja
10.10 – 10.25 Przerwa kawowa

SESJA VII – ŻYWIENIE (A. Horvath, B. Królak-Olejnik)
10.25 – 10.45 Kolka – problem stary jak świat – A. Horvath, Warszawa
10.45 – 11.05 Biologicznie aktywne składniki mleka kobiecego – A. Szlagatys, Gdańsk
11.05 – 11.25 Postbiotyki – D. Gruszfeld, Warszawa
11.25 – 11.45 Niejadek – wyzwanie dla wszystkich – A. Horvath i J. Mazela
11.45 – 12.05 Jak wzbogacać mleko matki? – B. Królak-Olejnik, Wrocław
12.05 – 12.20 Jak stymulować laktację? – E. Jańczak, Poznań
12.20 – 12.35 Dyskusja

SESJA VIII – PROBLEMY NEFROLOGICZNE W PEDIATRII I NEONATOLOGII (M. Tkaczyk, T. Jarmoliński)
12.35 – 12.55 Zakażenia układu moczowego – A. Kordek, Szczecin
12.55 – 13.15 Ostre uszkodzenie nerek – T. Jarmoliński, Międzyrzecz
13.15 – 13.35 Terapie nerkozastępcze – kiedy i jak – M. Tkaczyk, Łódź
13.35 – 13.50 Dyskusja
13.50 – 15.00 Przerwa i lunch

SESJA IX: VARIA (K. Kornacka, I. Maroszyńska)
15.00 – 15.20 Trudny pacjent, trudni rodzice i mamy dylemat – B. Czeszyńska, Szczecin
15.20 – 15.40 Nowe możliwości terapii miejscowej AZS – M. Czarnecka-Operacz
15.40 – 16.00 Stwardnienie guzowate w okresie noworodkowym – diagnostyka i postępowanie – A. Wolbach-Gołębiowska, Konin
16.00 – 16.20 Transport „N” – I. Maroszyńska, Łódź
16.20 – 16.40 Długotrwała hospitalizacja noworodka z licznymi problemami – B. Czeszyńska, Szczecin
16.40 – 17.00 I co dalej po długotrwałej hospitalizacji…? – K. Kornacka, Warszawa-Poznań
17.00 – 17.20 Zakażenia z grupy TORCH a uszkodzenia słuchu u noworodków. Kiedy kierować dziecko do audiologa? – K. Wróblewska, Poznań
17.20 – 17.25 Profilaktyka niedoboru żelaza wg Standardów PTN
2019. Żelazo elementarne – zalecany rodzaj żelaza – M. Taisner, Smart Pharma
17.25 – 17.30 Zakończenie konferencji

Warsztaty praktyczne:

Warsztaty 1: Bankowanie mleka
Prowadzacy: A. Wesołowska, Warszawa
Data: 14.06, godz. 13.00-14.20
Dzięki współpracy z :

Warsztaty 2: Ocena zmienności czynności serca (HeRO) i objawy kliniczne posocznicy u noworodków
Prowadzacy: D. Madajczak, Warszawa
Data: 13.06, godz. 15.00-16.00
Dzięki współpracy z :


Warsztaty 3: aEEG w oddziale intensywnej terapii nad noworodkiem
Prowadzacy: Ł. Karpiński, Poznań
Data: 14.06, godz. 10.30-11.30

Dzięki współpracy z :

 

Warsztaty 4: Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna – epidemiologia i możliwości leczenia hipotermią w transporcie „N”
Prowadzący: J. Mazela (Poznań)
Data: 13.06, godz. 11.00-12.00

Dzięki współpracy z :

Warsztaty 5: Trudna rozmowa – komunikacja z rodziną noworodka urodzonego przedwcześnie?
Prowadzący: J. Żółkiewska (Poznań)
Data: 13.06, godz. 16.00-17.30

Dzięki współpracy z :

Uczestnicy otrzymają za udział w Konferencji 15 punktów edukacyjnych!